14. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (3.9.2020)

Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija