31. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.7.2022)

Dokumentacija
Dokumentacija
Gradivo za sejo