15. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (5.11.2020)

Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija