30. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30.6.2022)

Dokumentacija
Gradivo za sejo
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
Gradivo za sejo