Organi di lavoro

Periodo di mandato 2022-2026

Commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine

Janez Starman, presidente
Patrik Peroša, vicepresidente
Vesna Rebec, membro
Jan Muženič, membro
Alan Medveš, membro
Jadranka Šturm Kocjan, membro
Alberto Scheriani, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Commissione incaricata del conferimento dei riconoscimenti e dei premi

Gabrijela Kukovec Pribac, presidente
Jan Muženič, vicepresidente
Nik Kramar, membro
Darija Krkoč, membro
Vlado Krivec, membro
Predrag Tomić, membro
Lidija Vodeb, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Commissione per la cooperazione regionale e internazionale

Mateja Hrvatin Kozlovič, presidente
Stefanija Rajčić Sedlarević, vicepresidente
Roberta Vincoletto, membro
Anja Pečič, membro
Snježana Bianka Nappi, membro

Commissione incaricata dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale

Mirjam Lemut, presidente
Nevenka Stanić Ristović, vicepresidente
Zoran Pavić, membro
Klemen Maučec, membro
Borut Maleševič, membro
Bojan Mavrič, membro
Almir Ćosić, membro
Anja Pečič, membro
Sami Kamenčić, membro

Commissione incaricata delle istanze e dei ricorsi

Duško Madžarovič, presidente
Zoran Pavić, vicepresidente
Ermin Huremović, membro
Lise Okoren, membro
Katarina Palčič, membro

Commissione per le questioni attinenti alla nazionalità italiana

Alberto Scheriani, presidente
Astrid Del Ben, vicepresidente
Marco Apollonio, membro
Fulvio Richter, membro
Anja Pečič, membro
Klara Bradaškja, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Comitato per gli affari sociali

Mirjam Lemut, presidente
Matej Kralj, vicepresidente
Gabrijela Kukovec Pribac, membro
Dražen Vidaković, membro
Sani Kamenčić, membro
Mario Steffé, membro
Tim Mavrič, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Comitato per l’economia e le finanze

Mojca Kačinari, presidente
Astrid Del Ben, vicepresidente
Anna Poropat, membro
Lana Udoni, membro
Dragica Vrkič Kozlan, membro
Igor Colja, membro
Šaban Omanović, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico

Vesna Rebec, presidente
Jure Colja, vicepresidente
Ermin Huremović, membro
Vlado Krivec, membro
Tanja Komjenović, membro
Ivo Pavlič, membro
Erik Ražman, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Comitato per l’autonomia locale

Matjaž Čok, presidente
Lana Udoni, vicepresidente
Anna Poropat, membro
Dražen Vidaković, membro
Matjaž Funčič, membro
Ivo Štokovič, membro
Gianfranco Stancich, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Comitato per l’ambiente ed il territorio

Jasna Softić, presidente
Mojca Kačinari, vicepresidente
Stefanija Rajčić Sedlarević, membro
Anna Poropat, membro
Bojan Tavčar, membro
Gregor Ratoša, membro
Davor Briševac, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Commissione giuridico-statutaria

Janez Starman, presidente
Romeo Palčič, vicepresidente
Nevenka Stanić Ristović, membro
Zoran Pavić, membro
Metka Sušec Praček, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Periodo di mandato 2018-2022

Commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine

Commissione incaricata del conferimento dei riconoscimenti e dei premi

Gabrijela Kukovec Pribac, presidente
Ondina Gregorich Diabatè, vicepresidente
Vlasta Vežnaver, membro
Kristina Sarkić, membro
Mariella Zanco Tavernise, socia
Predrag Tomič, membro
Danijel Sertič, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Commissione per la cooperazione regionale e internazionale

Jasna Softič, presidente
Barbara Strmole, vicepresidente
Maj Dolšak Fabris, membro
Mojca Kleva Kekuš, membro

Commissione incaricata dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale

Janez Starman, presidente
Robert Šuc, vicepresidente
Anja Pečič, membro
Nik Popovič, membro
Vlado Krivec, membro
Borut Malešević, membro
Nevio Pucer, membro
Vilij Bržan, membro
Leon Furlanič, membro

Commissione incaricata delle istanze e dei ricorsi

Duško Madžarovič, presidente
Peter Bolčič, vicepresidente
Anja Pečič, membro
Borut Žerjal, membro
Martina Štok, membro

Commissione per le questioni attinenti alla nazionalità italiana

Mario Steffè, presidente
Ondina Gregorich Diabatè, vicepresidente
Tina Mojškerc, membro
Igor Čurin, membro
Maurizio Tremul, membro
Astrid Del Ben, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Comitato per gli affari sociali

Mirjam Lemut, presidente
Gabrijela Kukovec Pribac, vicepresidente
Božena Ambrozius, membro
Nika Strauss, membro
Kristina Sarkić, membro
Maja Tašner Vatovec, membro
Tina Mojškerc, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Vabilo na 1. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 18.02.2019
Vabilo na 2. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 26.03.2019
Vabilo na 3. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 23.04.2019
Vabilo na 4. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 11.06.2019
Vabilo na 5. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 24.09.2019
Vabilo na 6. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 12.11.2019
Vabilo na 7. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 17.12.2019
Vabilo na 8. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 03.03.2020
Vabilo na 8. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 03.03.2020 – popravek
Vabilo na 9. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 26.05.2020
Vabilo na 10. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 30.06.2020
Vabilo na 11. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 01.09.2020
Vabilo na 12. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 03.11.2020
Vabilo na 13. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 19.11.2020
Vabilo na 14. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 28.12.2020
Vabilo na 15. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 26.01.2021
Vabilo na 16. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 20.04.2021
Vabilo na 17. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 25.05.2021
Vabilo na 18. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 22.06.2021
Vabilo na 19. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 20.07.2021
Vabilo na 19. sejo Odbora za družbene dejavnosti – sprememba, 21.07.2021
Vabilo na 21. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 21.12.2021
Vabilo na 22. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 25.01.2022
Vabilo na 1. izredno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 17.02.2022
Vabilo na 23. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 29.03.2022
Vabilo na 24. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 12.04.2022
Vabilo na 25. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 24.05.2022
Vabilo na 26. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 28.06.2022
Vabilo na 27. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 19.07.2022
Vabilo na 28. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 04.10.2022

Comitato per l’economia e le finanze

Olga Franca, presidente
Igor Hrvatin, vicepresidente
Anja Pečič, membro
Barbara Strmole, membro
Martin Nedoh, membro
Dragica Vrkič Kozlan, membro
Mojca Hilj Trivič, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Vabilo na 1. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 20.02.2019
Vabilo na 2. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 25.03.2019
Vabilo na 3. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 24.04.2019
Vabilo na 4. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 10.06.2019
Vabilo na 5. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 08.07.2019
Vabilo na 5. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 08.07.2019 – umik točke
Vabilo na 6. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.09.2019
Vabilo na 7. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 11.11.2019
Vabilo na 8. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 18.12.2019
Vabilo na 9. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 02.03.2020
Vabilo na 10. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 25.05.2020
Vabilo na 11. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 30.06.2020
Vabilo na 12. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 31.08.2020
Vabilo na 13. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 02.11.2020
Vabilo na 1. izredno sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 05.11.2020
Vabilo na 14. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.11.2020
Vabilo na 14. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.11.2020 – razširitev
Vabilo na 15. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 28.12.2020
Vabilo na 16. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 28.01.2021
Vabilo na 17. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.03.2021
Vabilo na 18. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 14.04.2021
Vabilo na 19. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 24.05.2021
Vabilo na 20. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 21.06.2021
Vabilo na 21. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 19.07.2021 
Vabilo na 23. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.12.2021 
Vabilo na 24. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 24.01.2022
Vabilo na 25. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 28.03.2022
Vabilo na 26. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 12.04.2022
Vabilo na 27. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.05.2022
Vabilo na 28. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 30.06.2022
Vabilo na 29. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 19.07.2022
Vabilo na 30. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 05.10.2022
Vabilo na 4. izredno sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 27.10.2022

Comitato per l’ambiente ed il territorio

Gašpar Gašpar Mišič, presidente
Jasna Softič, vicepresidente
Vlasta Vežnaver, membro
Karin Felicijan Glamočić, membro
Tim Mavrič, membro
Matjaž Funčić, membro
Igor Hrvatin, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Commissione giuridico-statutaria

Alan Medveš, presidente
Alberto Scheriani, vicepresidente
Milojka Lahajnar Špacapan, membro
Barbara Strmole, membro
Petra Gunjač, ​​membro

Inviti alle riunioni della commissione

Vabilo na 1. sejo Statutarno-pravne komisije, 19.02.2019
Vabilo na 2. sejo Statutarno-pravne komisije, 26.03.2019
Vabilo na 3. sejo Statutarno-pravne komisije, 23.04.2019
Vabilo na 4. sejo Statutarno-pravne komisije, 11.06.2019
Vabilo na 5. sejo Statutarno-pravne komisije, 24.09.2019
Vabilo na 6. sejo Statutarno-pravne komisije, 12.11.2019
Vabilo na 7. sejo Statutarno-pravne komisije, 17.12.2019
Vabilo na 8. sejo Statutarno-pravne komisije, 03.03.2020
Vabilo na 10 sejo Statutarno-pravne komisije, 26.05.2020
Vabilo na 11. sejo Statutarno-pravne komisije, 30.06.2020
Vabilo na 12. sejo Statutarno-pravne komisije, 01.09.2020 – IT
Vabilo na 13. sejo Statutarno-pravne komisije, 03.11.2020
Vabilo na 14. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.11.2020 – IT
Vabilo na 14. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.11.2020 – razširitev
Vabilo na 15. sejo Statutarno-pravne komisije, 29.12.2020
Vabilo na 16. sejo Statutarno-pravne komisije, 26.01.2021
Invito alla XVII seduta ordinaria della Commissione giuridico-statutaria
Vabilo na 18. sejo Statutarno-pravne komisije, 19.04.2021 – IT
Vabilo na 19. sejo Statutarno-pravne komisije, 25.05.2021
Vabilo na 20. sejo Statutarno-pravne komisije, 22.06.2021 – IT
Vabilo na 21. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.07.2021 – IT
Vabilo na 23. sejo Statutarno-pravne komisije, 21.12.2021 – IT
Vabilo na 24. sejo Statutarno-pravne komisije, 25.01.2022 – IT
Vabilo na 4. izredno sejo Statutarno-pravne komisije, 17.02.2022 – IT
Vabilo na 25, sejo Statutarno-pravne komisije, 29.03.2022
Vabilo na 26, sejo Statutarno-pravne komisije, 12.04.2022
Vabilo na 27, sejo Statutarno-pravne komisije, 24.05.2022 – IT
Vabilo na 28, sejo Statutarno-pravne komisije, 19.07.2022 – IT
Vabilo na 29, sejo Statutarno-pravne komisije, 04.10.2022 – IT

Periodo di mandato 2014-2018

Commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine

Commissione per la cooperazione regionale e internazionale

Barbara Strmole, presidente
Bojan Tavčar, vicepresidente
Ana Beguš, membro
Darij Novinec, membro
Slobodan Popovič, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Commissione incaricata dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale

Peter Bolčič, presidente
Nataša Likar, vicepresidente
Klemen Maučec, membro
Dragica Vrkič Kozlan, membro
Željko Filipčič, membro
Karin Felicijan Glamočić, membro
Maja Tašner Vatovec, membro
Rajko Tedeško, membro
Ljubica Kosmovski Fojkar, membro

Inviti alle riunioni della commissione

Commissione incaricata delle istanze e dei ricorsi

Tjaša Škerlič, presidente
Vlasta Vežnaver, vicepresidente
Karin Felicijan Glamočić, membro
Mirjam Lemut, membro
Darko Dolar, membro
 
Inviti alle riunioni della commissione

Comitato per gli affari sociali

Mario Steffè, presidente
Kristina Radovčič, vicepresidente
Darija Krkoč, membro
Ingrid Kocjančič, membro
Sani Kamenčič, membro
Barbara Poljšak, membro
Lorena Dujmovič, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Comitato per l’economia e le finanze

Igor Hrvatin, presidente
Dragica Vrkič Kozlan, vicepresidente
Sani Kamenčič, membro
Tina Mojškerc, membro
Alfred Štok, membro
Milojka Lahajnar Špacapan, membro
Mojca Hilj Trivič, membro

Inviti alle riunioni del comitato

Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico

Jani Bačić, presidente
Marin Marasovič, vicepresidente
Goran Malenič, membro
Valmi Ugrin, membro
Olga Franca, membro
Kolja Štemberger, membro
Tomaž Slavec, membro

Inviti alle riunioni del comitato