Delovna telesa

Mandatno obdobje 2022-2026

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Janez Starman, predsednik
Patrik Peroša, namestnik predsednika
Vesna Rebec, članica
Jan Muženič, član
Alan Medveš, član
Jadranka Šturm Kocjan, članica
Alberto Scheriani, član

Komisija za priznanja in nagrade

Gabrijela Kukovec Pribac, predsednica
Jan Muženič, namestnik predsednice
Nik Kramar, član
Darija Krkoč, članica
Vlado Krivec, član
Predrag Tomić, član
Lidija Vodeb, članica

Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje

Mateja Hrvatin Kozlovič, predsednica
Stefanija Rajčić Sedlarević, namestnica predsednice
Roberta Vincoletto, članica
Anja Pečič, članica
Snježana Bianka Nappi, članica

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta

Mirjam Lemut, predsednica
Nevenka Stanić Ristović, namestnica predsednice
Zoran Pavić, član
Klemen Maučec, član
Borut Maleševič, član
Bojan Mavrič, član
Almir Ćosić, član
Anja Pečič, članica
Sami Kamenčić, član

Komisija za vloge in pritožbe

Duško Madžarović, predsednik
Zoran Pavić, namestnik predsednika
Ermin Huremović, član
Lise Okoren, članica
Katarina Palčič, članica

Mandatno obdobje 2018-2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za priznanja in nagrade

Gabrijela Kukovec Pribac, predsednica
Ondina Gregorich Diabatè, namestnica predsednika
Vlasta Vežnaver, članica
Kristina Sarkić, članica
Mariella Zanco Tavernise, članica
Predrag Tomič, član
Danijel Sertič, član

Vabila sej komisije

Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje

Jasna Softič, predsednica
Barbara Strmole, namestnica predsednice
Maj Dolšak Fabris, član
Mojca Kleva Kekuš, članica

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta

Janez Starman, predsednik
Robert Šuc, namestnik predsednika
Anja Pečič, članica
Nik Popovič, član
Vlado Krivec, član
Borut Maleševič, član
Nevio Pucer, član
Vilij Bržan, član
Leon Furlanič, član

Komisija za vloge in pritožbe

Duško Madžarovič, predsednik
Peter Bolčič, namestnik predsednika
Anja Pečič, članica
Borut Žerjal, član
Martina Štok, članica

Komisija za vprašanja italijanske narodnosti

Mario Steffè, predsednik
Ondina Gregorich Diabatè, namestnica predsednika
Tina Mojškerc, članica
Igor Čurin, član
Maurizio Tremul, član
Astrid Del Ben, članica

Vabila sej komisije

Odbor za družbene dejavnosti

Mirjam Lemut, predsednica
Gabrijela Kukovec Pribac, namestnica predsednice
Božena Ambrozius, članica
Nika Štraus, članica
Kristina Sarkić, članica
Maja Tašner Vatovec, članica
Tina Mojškerc, članica

Vabila sej odbora

Vabilo na 1. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 18.02.2019
Vabilo na 2. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 26.03.2019
Vabilo na 3. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 23.04.2019
Vabilo na 4. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 11.06.2019
Vabilo na 5. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 24.09.2019
Vabilo na 6. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 12.11.2019
Vabilo na 7. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 17.12.2019
Vabilo na 8. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 03.03.2020
Vabilo na 8. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 03.03.2020 – popravek
Vabilo na 9. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 26.05.2020
Vabilo na 10. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 30.06.2020
Vabilo na 11. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 01.09.2020
Vabilo na 12. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 03.11.2020
Vabilo na 13. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 19.11.2020
Vabilo na 14. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 28.12.2020
Vabilo na 15. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 26.01.2021
Vabilo na 16. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 20.04.2021
Vabilo na 17. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 25.05.2021
Vabilo na 18. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 22.06.2021
Vabilo na 19. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 20.07.2021
Vabilo na 19. sejo Odbora za družbene dejavnosti – sprememba, 21.07.2021
Vabilo na 21. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 21.12.2021
Vabilo na 22. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 25.01.2022
Vabilo na 1. izredno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 17.02.2022
Vabilo na 23. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 29.03.2022
Vabilo na 24. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 12.04.2022
Vabilo na 25. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 24.05.2022
Vabilo na 26. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 28.06.2022
Vabilo na 27. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 19.07.2022
Vabilo na 28. sejo Odbora za družbene dejavnosti, 04.10.2022

Odbor za finance in gospodarstvo

Olga Franca, predsednica
Igor Hrvatin, namestnik predsednice
Anja Pečič, članica
Barbara Strmole, članica
Martin Nedoh, član
Dragica Vrkič Kozlan, članica
Mojca Hilj Trivič, članica

Vabila sej odbora

Vabilo na 1. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 20.02.2019
Vabilo na 2. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 25.03.2019
Vabilo na 3. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 24.04.2019
Vabilo na 4. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 10.06.2019
Vabilo na 5. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 08.07.2019
Vabilo na 5. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 08.07.2019 – umik točke
Vabilo na 6. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.09.2019
Vabilo na 7. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 11.11.2019
Vabilo na 8. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 18.12.2019
Vabilo na 9. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 02.03.2020
Vabilo na 10. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 25.05.2020
Vabilo na 11. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 30.06.2020
Vabilo na 12. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 31.08.2020
Vabilo na 13. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 02.11.2020
Vabilo na 1. izredno sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 05.11.2020
Vabilo na 14. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.11.2020
Vabilo na 14. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.11.2020 – razširitev
Vabilo na 15. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 28.12.2020
Vabilo na 16. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 28.01.2021
Vabilo na 17. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.03.2021
Vabilo na 18. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 14.04.2021
Vabilo na 19. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 24.05.2021
Vabilo na 20. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 21.06.2021
Vabilo na 21. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 19.07.2021
Vabilo na 23. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.12.2021
Vabilo na 24. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 24.01.2022
Vabilo na 2. izredno sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 17.02.2022
Vabilo na 25. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 28.03.2022
Vabilo na 26. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 12.04.2022
Vabilo na 27. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 23.05.2022
Vabilo na 28. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 30.06.2022
Vabilo na 29. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 19.07.2022
Vabilo na 30. sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 05.10.2022
Vabilo na 4. izredno sejo Odbora za finance in gospodarstvo, 27.10.2022

Odbor za krajevno samoupravo

Vida Gračnar, predsednica
Ramiz Kamenčić, namestnik predsednice
Robert Šuc, član
Bojan Tavčar, član
Barbara Strmole, članica
Marko Štrkalj, član
Fulvio Richter, član

Vabila sej odbora

Odbor za okolje in prostor

Gašpar Gašpar Mišič, predsednik
Jasna Softič, namestnica predsednika
Vlasta Vežnaver, članica
Karin Felicijan Glamočić, članica
Tim Mavrič, član
Matjaž Funčić, član
Igor Hrvatin, član

Vabila sej odbora

Statutarno-pravna komisija

Alan Medveš, predsednik
Alberto Scheriani, namestnik predsednika
Milojka Lahajnar Špacapan, članica
Barbara Strmole, članica
Petra Gunjač, članica

Vabila sej komisije

Vabilo na 1. sejo Statutarno-pravne komisije, 19.02.2019
Vabilo na 2. sejo Statutarno-pravne komisije, 26.03.2019
Vabilo na 3. sejo Statutarno-pravne komisije, 23.04.2019
Vabilo na 4. sejo Statutarno-pravne komisije, 11.06.2019
Vabilo na 5. sejo Statutarno-pravne komisije, 24.09.2019
Vabilo na 6. sejo Statutarno-pravne komisije, 12.11.2019
Vabilo na 7. sejo Statutarno-pravne komisije, 17.12.2019
Vabilo na 8. sejo Statutarno-pravne komisije, 03.03.2020
Vabilo na 10 sejo Statutarno-pravne komisije, 26.05.2020
Vabilo na 11. sejo Statutarno-pravne komisije, 30.06.2020
Vabilo na 12. sejo Statutarno-pravne komisije, 01.09.2020
Vabilo na 12. sejo Statutarno-pravne komisije, 01.09.2020 – IT
Vabilo na 13. sejo Statutarno-pravne komisije, 03.11.2020
Vabilo na 14. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.11.2020
Vabilo na 14. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.11.2020 – IT
Vabilo na 14. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.11.2020 – razširitev
Vabilo na 15. sejo Statutarno-pravne komisije, 29.12.2020
Vabilo na 16. sejo Statutarno-pravne komisije, 26.01.2021
Vabilo na 17. sejo Statutarno-pravne komisije, 23.03.2021
Vabilo na 18. sejo Statutarno-pravne komisije, 19.04.2021
Vabilo na 18. sejo Statutarno-pravne komisije, 19.04.2021 – IT
Vabilo na 19. sejo Statutarno-pravne komisije, 25.05.2021
Vabilo na 20. sejo Statutarno-pravne komisije, 22.06.2021
Vabilo na 20. sejo Statutarno-pravne komisije, 22.06.2021 – IT
Vabilo na 21. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.07.2021
Vabilo na 21. sejo Statutarno-pravne komisije, 20.07.2021 – IT
Vabilo na 23. sejo Statutarno-pravne komisije, 21.12.2021
Vabilo na 23. sejo Statutarno-pravne komisije, 21.12.2021 – IT
Vabilo na 24. sejo Statutarno-pravne komisije, 25.01.2022
Vabilo na 24. sejo Statutarno-pravne komisije, 25.01.2022 – IT
Vabilo na 4. izredno sejo Statutarno-pravne komisije, 17.02.2022
Vabilo na 4. izredno sejo Statutarno-pravne komisije, 17.02.2022 – IT
Vabilo na 25, sejo Statutarno-pravne komisije, 29.03.2022
Vabilo na 26, sejo Statutarno-pravne komisije, 12.04.2022
Vabilo na 27, sejo Statutarno-pravne komisije, 24.05.2022
Vabilo na 28, sejo Statutarno-pravne komisije, 19.07.2022
Vabilo na 28, sejo Statutarno-pravne komisije, 19.07.2022 – IT
Vabilo na 29, sejo Statutarno-pravne komisije, 04.10.2022
Vabilo na 29, sejo Statutarno-pravne komisije, 04.10.2022 – IT

Mandatno obdobje 2014-2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje

Barbara Strmole, predsednica
Bojan Tavčar, namestnik predsednice
Ana Beguš, članica
Darij Novinec, član
Slobodan Popovič, član

Vabila sej komisije

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta

Peter Bolčič, predsednik
Nataša Likar, namestnica predsednika
Klemen Maučec, član
Dragica Vrkič Kozlan, članica
Željko Filipčič, član
Karin Felicijan Glamočić, članica
Maja Tašner Vatovec, članica
Rajko Tedeško, član
Ljubica Kosmovski Fojkar, članica

Vabila sej komisije

Komisija za vloge in pritožbe

Tjaša Škerlič, predsednica
Vlasta Vežnaver, namestnica predsednice
Karin Felicijan Glamočić, članica
Mirjam Lemut, članica
Darko Dolar, član
Vabila sej komisije

Odbor za družbene dejavnosti

Mario Steffè, predsednik
Kristina Radovčič, namestnica predsednika
Darija Krkoč, članica
Ingrid Kocjančič, članica
Sani Kamenčič, član
Barbara Poljšak, članica
Lorena Dujmovič, članica

Vabila sej odbora

Odbor za finance in gospodarstvo

Igor Hrvatin, predsednik
Dragica Vrkič Kozlan, namestnica predsednika
Sani Kamenčič, član
Tina Mojškerc, članica
Alfred Štok, član
Milojka Lahajnar Špacapan, članica
Mojca Hilj Trivič, članica

Vabila sej odbora