Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva na podlagi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost.

Naloge inšpekcijskega nadzorstva izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Občinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.

Povezane vsebine