Zaposlitev

Medobčinski redarji

Nadzorujejo cestni promet v naseljih in skrbijo, da poteka varno in neovirano.

Skrbijo za varnost na cestah in varujejo okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij.

Skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah.

Varujejo javno premoženje ter naravno in kulturno dediščino.

Vzdržujejo javni red in mir.

Pogoji za zaposlitev
 • Najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba.
 • Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
 • Državljanstvo Republike Slovenije.
 • Znanje uradnega jezika (slovenskega in italijanskega jezika).
 • Uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami).
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Zaželeno vozniški izpit A kategorije.
 • Zdravstvena sposobnost za delo občinskega redarja.
 • Ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
 • Zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kaj ponujamo
 • Redna zaposlitev za nedoločen čas – polni delovno čas.
 • Redna in dodatna usposabljanja za učinkovito opravljanje dela.
 • Visokokakovostno uniformo in ostalo opremo (telefon, tiskalnik, lisice, razpršilec, …).
 • Raznoliko delovno okolje in delo na celotnem območju štirih obalnih občin.
 • Pozitivno delovno okolje.
Prijava na obveščanje
 • Hidden
 • Medobčinsko redarstvo prosim, da me obvesti ob objavi naslednjega javnega natečaja za prosto delovno mesto: medobčinski redar. S posredovanjem osebnih podatkov soglašam z obdelavo osebnih podatkov za namen obveščanja o izvedbi javnega natečaja. Seznanjen sem, da lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličem, s posredovanjem odjave na elektronski naslov: gp@muistra.si