Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper-Capodistria, +386 5 664 61; e-naslov: obcina@koper.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je mag. Renata Zatler, varstvopodatkov@koper.si, tel. št. +386 41 325 479. Namen obdelave: Vaše podatke obdelujemo z namenom, da vam lahko posredujemo informacije o javnih natečajih za delovno mesto medobčinski redar. Pravna podlaga: Obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja na podlagi 6.1.b člena GDPR (privolitev). Osebni podatki, ki jih obdelujemo: ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov. Uporabniki vaših osebnih podatkov: Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim upravljavcem. Rok obdelave: Vaše osebne podatke bomo obdelovali do vašega preklica privolitve oz. odjave od obveščanja. Imate pravico do preklica privolitve, dostopa do podatkov, izbrisa, omejitve ali prenosljivosti podatkov. Pravice lahko uveljavljate preko elektronskega naslova: varstvopodatkov@koper.si. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za avtomatizirano sprejemanje odločitev in ne bomo jih posredovali v tujino (izven EU). Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo vaše pravice do varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.