08. 11. 2021 Testiranje ponovno brezplačno, ZD Koper nadaljuje cepljenje Preberi več
Zapri

Dokumentacija Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Organiziranost

01-Načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah na območju Slovenske Istre – (november 2009)«
02-Evidenca zaklonišč
03-Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (neuradno prečiščeno besedilo – št. 846-4/2008, z dne 08.04.2008 dopolnitev z dne 14.1.2009 in spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015)
04-Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011, dopolnitve z dne 05.07.2013 ter spremembe z dne 24.07.2013)
05-Revizija št. 01: Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot za območje Mestne občine Koper za obdobje 2015 – 2020 (Protr d.o.o., maj 2015)
06-Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016)
07-Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper za obdobje 2018 – 2022 – (št. 842-4/2017, z dne 11.10.2018)
08-Načrt dejavnosti organov občinske uprave – (št. 842-4/2020/1, z dne 29.09.2020)

Ocene ogroženosti

09-Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper – (št. K82-5/01, z dne 23.10.2000)
10-Ocena potresne ogroženosti Mestne občine Koper, verzija 2.0 (št. 842-1/2015, z dne 5.6.2015)
11-Ocena ogroženosti pred nesrečami na morju – (št. 842-2/2017, z dne 25.07.2018)
12-Ocena ogroženosti pred nesrečami z nevarnimi snovmi – (št. 842-1/2017, z dne 25.07.2018)
13-Navodila prebivalcem za ravnanje pred, med in po nesreči z nevarno snovjo – (št. 842-1/2017, z dne 08.08.2018)
14-Ocena ogroženosti pred poplavami (št. 842-3/2017, z dne 25.07.2018)
15-Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju – (št. 842-1/2020, z dne 24.01.2020)
16-Ocena ogroženosti prekinitve oskrbe s pitno vodo – (št. 842-2/2020, z dne 02.06.2020)

Načrti zaščite in reševanja

14-NacrtZiR-POZARI-2007
15-NacrtZiR-ZELEZNISKA-2007
17-Načrt evakuacije, začasne nastanitve in oskrbe ogroženih prebivalcev – (št. 842-9/2007, z dne 27.08.2007)
18-Načrt izvajanja mobilizacije in aktiviranja organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč – (št. 842-8/2007, z dne 27.08.2007)
19-Načrt zagotavljanja materialne in zdravstvene oskrbe sil za zaščito, reševanje in pomoč – (št. 842-7/2007, z dne 27.08.2007)
20-Načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči – (št. 842-4/2007, z dne 29.10.2007)
21-Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju – (št. 842-3/2007, z dne 29.10.2007)
22-Načrt zaščite in reševanja ob poplavah – (št. 842-11/2007, z dne 29.10.2007)
23-Načrt zaščite in reševanja ob požarih – (št. 842-10/2007, z dne 29.10.2007)
24-Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – (št. 842-5/2007, z dne 29.10.2007)
25-Sklep o ukrepih v primeru terorističnih napadov (št. 840-5/2008, z dne 09.09.2009)
26-Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči (št. 840-5/2008, z dne 09.09.2009)
27-Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu – (št. 842-1/2015, z dne 6.8.2015)
28-Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0, št. 842-3/2020, z dne 23.9.2020)
29-Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 4.0, št. 842-1/2017, z dne 16.2.2021)
30-Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi, verzija 2.0, št. 842-1/2020, z dne 16.2.2021)
31-Načrt zaščite in reševanja ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, verzija 1.0, št. 842-2/2020, z dne 16.2.2021)
Navodila prebivalcem za ravnanje pred, med in po nesreči z nevarno snovjo