Dokumentacija Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja

Organiziranost

 1. 01-Načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah na območju Slovenske Istre – (november 2009)«
 2. Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
 3. Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper, št. 845-19/2022 z dne 7.7.2022
 4. 06-Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016)
 5. 07-Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper za obdobje 2018 – 2022 – (št. 842-4/2017, z dne 11.10.2018)
 6. 08-Načrt dejavnosti organov občinske uprave – (št. 842-4/2020/1, z dne 29.09.2020)
 7. Evidenca zaklonišč v Mestni občini Koper
 8. Sklep o imenovanju gasilskega poveljstva občine in gasilskega poveljnika občine, št. 845-30/2022 z dne 23.3.2022
 9. Revizija št. 02: Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot za območje Mestne občine Koper za obdobje 2022 – 2030 (Zavod za znanost, junij 2022)

Ocene ogroženosti

 1. 09-Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper – (št. K82-5/01, z dne 23.10.2000)
 2. 10-Ocena potresne ogroženosti Mestne občine Koper, verzija 2.0 (št. 842-1/2015, z dne 5.6.2015)
 3. 11-Ocena ogroženosti pred nesrečami na morju – (št. 842-2/2017, z dne 25.07.2018)
 4. 13-Navodila prebivalcem za ravnanje pred, med in po nesreči z nevarno snovjo – (št. 842-1/2017, z dne 08.08.2018)
 5. 14-Ocena ogroženosti pred poplavami (št. 842-3/2017, z dne 25.07.2018)
 6. 15-Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju – (št. 842-1/2020, z dne 24.01.2020)
 7. 16-Ocena ogroženosti prekinitve oskrbe s pitno vodo – (št. 842-2/2020, z dne 02.06.2020)
 8. Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči (št. 842-1/2022 z dne 09.05.2022)
 9. Ocena ogroženosti zaradi terorizma (št. 842-2/2022 z dne 06.05.2022)
 10. Ocena ogroženosti ob železniški nesreči, verzija 2.0, (št. 842-2/2024, z dne 11.4.2024).
 11. Presoja poplavne ogroženosti zaradi plimovanja morja (december 2023). 

Načrti zaščite in reševanja

 1. 17-Načrt evakuacije, začasne nastanitve in oskrbe ogroženih prebivalcev – (št. 842-9/2007, z dne 27.08.2007)
 2. 18-Načrt izvajanja mobilizacije in aktiviranja organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč – (št. 842-8/2007, z dne 27.08.2007)
 3. 19-Načrt zagotavljanja materialne in zdravstvene oskrbe sil za zaščito, reševanje in pomoč – (št. 842-7/2007, z dne 27.08.2007)
 4. Načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 2.0, št. 842-2/2023
 5. Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah na morju, verzija 2.0, št. 842-2/2017 z dne 17.10.2022
 6. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, št. 842-3/2017 z dne 7.7.2022
 7. 23-Načrt zaščite in reševanja ob požarih – (št. 842-10/2007, z dne 29.10.2007)
 8. 24-Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – (št. 842-5/2007, z dne 29.10.2007)
 9. Delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 2.0, št. 842-3/2023
 10. 27-Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu – (št. 842-1/2015, z dne 6.8.2015)
 11. 28-Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0, št. 842-3/2020, z dne 23.9.2020)
 12. 29-Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, verzija 4.0, št. 842-1/2017, z dne 16.2.2021)
 13. 30-Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi, verzija 2.0, št. 842-1/2020, z dne 16.2.2021)
 14. 31-Načrt zaščite in reševanja ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, verzija 1.0, št. 842-2/2020, z dne 16.2.2021)
 15. Navodila prebivalcem za ravnanje pred, med in po nesreči z nevarno snovjo
 16. Načrt razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, št. 840-5/2008 z dne 21.3.2022
 17. Načrt zaščite in reševanja ob terorističnem napadu, verzija 1.0, št. 842-1/2024, z dne 9.4.2024

Preventiva

 1.  Delujmo preventivno – Kako ravnati (URSZR, 2016)
 2.  Agiamo preventivamente – Come comportarci (ARSPS, 2020)