Medobčinsko redarstvo

Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega redarstva, kot jih določajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi občin ustanoviteljic.

Naloge občinskega redarstva izvajajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških, za katere je pooblaščeno občinsko redarstvo.

Povezane vsebine