Medobčinsko redarstvo

Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega redarstva, kot jih določajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi občin ustanoviteljic.

Naloge občinskega redarstva izvajajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških, za katere je pooblaščeno občinsko redarstvo.

MERITVE HITROSTI

Obveščamo vas, da na območju občin ustanoviteljic skupne občinske uprave (Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran) lahko izvajamo meritve hitrosti vozil. Upravljavec osebnih podatkov je Mestna občine Koper. Hranijo se le osebni podatki kršiteljev, ki se jim v nadaljevanju izreče globa za prekršek. Občina je pred uvedbo merilcev hitrosti izvedla presojo vplivov na zasebnost, in sicer v skladu s 35. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), in zagotovila vse ustrezne varnostne ukrepe za preprečitev morebitnih kršitev varstva osebnih podatkov. Morebitna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov ali vlogo za uveljavljanje pravic, lahko vložite pri pooblaščeni osebi na varstvopodatkov@koper.si.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v spletnem dokumentu na https://www.koper.si/obcina/varovanje-osebnih-podatkov/ (Mestna občina Koper- člen 13-14-izpis…, stran 23).

Povezane vsebine