Krajevna skupnost Podgorje

Krajevna skupnost obsega naselja: Podgorje (prostorski okoliš 0227).

Krajevna skupnost Podgorje

Podgorje NN

6216 Podgorje

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Jožef Rojc

Tajništvo KS: Branka Kragelj

 

Kontakt:

E: ks.podgorje@gmail.com

T: +386 (0)5 687 01 88, +386 (0) 41 760 941

 

Uradne ure:

Čet: od 08.00 do 10.00

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Jožef Rojc, predsednik Sveta KS Podgorje, +386 (0)5 687 01 88, ks.podgorje@gmail.com

 

Svet KS Podgorje sestavlja 7 članov:

Mandat 2018 – 2022

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 JOŽEF ROJC predsednik
1 ANJA ŠKERJANC članica
1 ANGELCA BAN članica
1 JOSIP SEKULOSKI podpredsednik
1 EDVIN NAGY član
1 ZDENKA ANDREJAŠIČ članica
1 GORAN SEKULOSKI član

Krajevna skupnost Podgorje

Podgorje

Podgorje je gručasta vasica, stisnjena v vznožje Slavnika, v zavetni legi, ki jo brani pred hudo kraško burjo. Vasica domuje nad širšo dolino, ki se strmo prevesi v Bržanijo.

Hiše…