Zdravstvo

 

Mestna občina Koper zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki vključuje osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.

Javno mrežo primarne zdravstvene dejavnosti tvorijo:

  • javni zavod Zdravstveni dom Koper,
  • 41 zasebnih izvajalcev s koncesijo in
  • Javni zavod za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper, ki opravlja lekarniško dejavnost na območju občin Hrpelje, Izola, Koper, Piran in Ankaran