Krajevna skupnost Zazid

Krajevna skupnost obsega naselja: Zazid (prostorska okoliša  0197, 0198).

Krajevna skupnost Zazid
Zazid n.n.
6275 Črni Kal

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Peter Švab
Tajništvo KS: Robert Božič

 

Kontakt:
E: ks.zazid@gmail.com
M: +386 (0)30 487 768

 

Uradne ure:
Sre: od 13.30 do 15.30

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Peter Švab, predsednik Sveta KS Zazid, ks.zazid@gmail.com

 

Svet KS Zazid sestavlja 7 članov:
Mandat 2022–2026

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 PETER ŠVAB predsednik
1 GREGOR ŠVAB podpredsednik
1 VLADO ŠVAB član
1 ANJA KRAMASTETER članica
1 DEJAN ŠVAB član
1 KELLY ŠVAB članica
1 MONIKA BAŽEC KUKULIN članica