Krajevna skupnost Semedela – Semedella

Krajevna skupnost obsega naselja: del naselja Koper – Capodistria (PO od 0033 do 0053, od 0096 do 0105, 0130, 0131,0132, 0362).

Krajevna skupnost Semedela
Jurčičeva ulica 2
6000 Koper
Predsednik sveta krajevne skupnosti
Marko Štrkalj
Tajništvo KS
Rozana Gomboc
Kontakt
E: ks.semedela@siol.net
T: +386 (0)5 627 18 22
F: +386 (0)5 626 02 03
Uradne ure:
Tor: 10.00 do 12.00
Čet: 14.00 do 16.00

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Marko Štrkalj, predsednik Sveta KS Semedela, +386 (0)5 627 18 22, ks.semedela@siol.net

Svet KS sestavlja 13 članov
Mandat 2022 – 2026

Volilna enota št. Izvoljeni člani Funkcija
1 TINA ČOK podpredsednica
1 BORUT MALEŠEVIČ član
1 MARKO ŠTRKALJ predsednik
1 ERIK RAŽMAN član
1 MOJCA VIŽINTIN članica
1 ALEN VUČIĆ član
1 JOŠKO MATJAŠEC član
2 EDVARD BOLČIČ član
2 TANJA VELKAVRH članica
2 BOJAN KEBER član
2 LAURA CHERSICOLA članica
2 ALEN ČRLENEC član
3 MANUEL JENKO član

Lokacija KS