Zapri

Sofinancirani projekti

Filtriraj projekte

Rezultati filtriranja

Celovita prenova objekta – Vergerijev trg 3

Celovita prenova objekta na naslovu Vergerijev trg 3.
Leto začetka projekta: 2020
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Javne površine
 • Kultura

ZeleNatura

Projekt ZeleNatura izboljšuje urbana območja mest na severnem Jadranu z zeleno infrastrukturo ter ozavešča in izobražuje prebivalstvo čezmejnega območja o raznolikih ekosistemskih storitvah.
Leto začetka projekta: 2024
Leto zaključka projekta: 2026
Področja
 • Javne površine
 • Varstvo okolja

Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja

Celotna energetska sanacija objekta, s ciljem zmanjšanja porabe energije in posledično zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov.
Leto začetka projekta: 2021
Leto zaključka projekta: 2023
Področja
 • Energetika
 • Šport in rekreacija
 • Vzgoja in izobraževanje

Opremljanje kanalizacij manjših od 2000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, Kažon)

Investicija v ureditev odvajanja in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Poletiči in Gažon. Dolžina fekalne kanalizacije cca 3.157,92 m in enega črpališča.
Leto začetka projekta: 2021
Leto zaključka projekta: 2024
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Varstvo okolja

Vstopna točka za raziskovanja Kraškega roba in zelenega podeželja

Izgradnja 323,05 m2 velikega objekta vstopne točke Kraški rob, izvedba zunanje ureditve, opremljanje nove vstopne točke, vzpostavitev 2 novih turističnih produktov ter 3 enot dodatne turistične ponudbe na lokaciji vstopne točke Kraški rob.
Leto začetka projekta: 2023
Leto zaključka projekta: 2024
Področja
 • Šport in rekreacija
 • Turizem
Leto začetka projekta: 2023
Leto zaključka projekta: 2025
Področja
 • Varstvo okolja

Zvonik – Prenova notranjosti mestnega stolpa v Kopru

Prenova mestnega stolpa bo izboljšala varnost kulturnega spomenika, zamenjali bomo dotrajano stopnišče, elektroinstalacije, neprimerno obdelavo zidov v notranjosti bomo rešili pred propadanjem. Posodobili bomo edinstven urni mehanizem.
Leto začetka projekta: 2023
Leto zaključka projekta: 2024
Področja
 • Kultura
 • Turizem

Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa

Glavni cilj projekta je nakup in vpeljava dodatnih električnih vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa.
Leto začetka projekta: 2022
Leto zaključka projekta: 2023
Področja
 • Energetika
 • Mobilnost

Sončna energija za zmanjšanje emisij (SOPOREM)

S projektom želimo povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in v Mestni občini Koper.
Leto začetka projekta: 2022
Leto zaključka projekta: 2024
Področja
 • Energetika

Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

Ureditev osnovnih prostorskih pogojev stalne zbirke novejše zgodovine v Pokrajinskem muzeju Koper in nakup opreme, z namenom vzpostavitve sodobne stalne razstave novejše zgodovine.
Leto začetka projekta: 2022
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Kultura

Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru

Izgradnja kolesarske povezave ter navezave na obstoječo kolesarsko mrežo na odseku na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja.
Leto začetka projekta: 2019
Leto zaključka projekta: 2021
Področja
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija

Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru

Gradnja kolesarske povezave in navezava le te na obstoječo kolesarsko mrežo.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Javne površine
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Novogradnja OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

Gradnja nove Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah. Za projekt je občina pridobila nepovratna državna sredstva v višini nekaj več kot 2,3 milijona evrov.
Leto začetka projekta: 2021
Leto zaključka projekta: 2023
Področja
 • Vzgoja in izobraževanje

Gradnja parkirne hiše P + R Sonce v Kopru

Namen investicije je razbremenjevanje oz. postopno umikanje mirujočega prometa v mestnem središču, uvedba alternativnih oblik dostopa in urejanje odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij.
Leto začetka projekta: 2019
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Mobilnost

Čisto za Koper in Ankaran

Izgradnja kanalizacije na območju Škofij, Hrvatinov in Ankarana.
Leto začetka projekta: 2018
Leto zaključka projekta: 2023
Področja
 • Komunalna infrastruktura

Obnova avtobusne postaje

Z obnovo glavne avtobusne postaje bo Mestna občina Koper celovito pristopila k prometnim izzivom in trajnostnim rešitvam na področju urejanja prometa, predvsem tistih, ki vzpodbujajo rabo javnega potniškega prometa ter izboljšujejo kakovost bivanja.
Leto začetka projekta: 2021
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Mobilnost

Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno

Ureditev obalnega in priobalnega pasu z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.
Leto začetka projekta: 2019
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Koper zelena destinacija

Koper je aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija, kjer se prepletata obmorsko zgodovinsko mesto in zeleno podeželje.
Leto začetka projekta: 2021
Leto zaključka projekta: 2024
Področja
 • Turizem

Oživimo podeželje

Trajnostni razvoj rekreativnega turizma v urbanem območju in na podeželju občin slovenske Istre.
Leto začetka projekta: 2021
Leto zaključka projekta: 2023
Področja
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)

Namen projekta je vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt, osnovan na gastronomiji Istre.
Leto začetka projekta: 2019
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Turizem

Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)

Urejanje označevanja tematskih poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih.
Leto začetka projekta: 2018
Leto zaključka projekta: 2021
Področja
 • Kultura
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (TURIZMO IŠTRIANO)

Razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne ter kulturne dediščine istrskega podeželja.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2021
Področja
 • Kultura
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Trajnostne mobilnostne prakse v Alpski regiji (SAMBA)

Spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika na območju Alp.
Leto začetka projekta: 2018
Leto zaključka projekta: 2021
Področja
 • Mobilnost

Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives-Electric (MULTI-E)

S projektom želimo zagotoviti več rešitev za čiste oblike prevoza, ki temelji na alternativnih gorivih, in zagotoviti vrsto trajnostnih prevoznih storitev.
Leto začetka projekta: 2018
Leto zaključka projekta: 2023
Področja
 • Mobilnost

Energetska učinkovitost javnih zgradb in trajnostna mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti (ENERGY CARE)

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Usmerjen je v energetsko učinkovitost javnih stavb in trajnostno mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2020
Področja
 • Energetika
 • Mobilnost
 • Stanovanjski objekti
 • Varstvo okolja

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike (INTER BIKE II)

Projekt Inter Bike II spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2020
Področja
 • Kultura
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza (FORTIS)

S projektom želimo izboljšati storitve javnega potniškega prevoza in uskladiti postopke uradov za promet v Sloveniji in Italiji.
Leto začetka projekta: 2020
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Mobilnost

Živeti na Kraškem robu (LIKE)

Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2020
Področja
 • Kultura
 • Šport in rekreacija
 • Turizem
 • Varstvo okolja

MEDS GARDEN Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije

Vzpostavitev petih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2019
Področja
 • Javne površine
 • Kultura
 • Turizem
 • Zdravje in socialno varstvo

Delna obnova prostorov na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru

Izboljšanje pogojev za izvajanje družbene dejavnosti. Obnova prostorov za Center mladih Koper v skupni kvadraturi 415,9 m2.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2015
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura

Sodelovanje med javnimi organi in energetskimi zadrugami državljanov pri izvajanju lokalnih energetskih strategij v Srednji Evropi (ENES-CE)

S projektom želimo doseči večjo podporo energetskim načrtom in njihovo večjo kakovost z vključitvijo vseh ključnih deležnikov, predvsem državljanov.
Leto začetka projekta: 2019
Leto zaključka projekta: 2022
Področja
 • Energetika

Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru

Ureditev trajne in kvalitetne kolesarske in peš povezave mestnega središča s stanovanjskimi soseskami Semedele, Markovec in Žusterna ter daljinsko kolesarsko povezavo Parencano.
Leto začetka projekta: 2019
Leto zaključka projekta: 2021
Področja
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija

Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande

Investicija predvideva gradnjo manjkajoče kolesarske povezave in navezavo le-te na obstoječo kolesarsko mrežo, s tem pa vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave znotraj cone med območji in točkami, ki so največji generatorji kolesarskega prometa.
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2019
Področja
 • Javne površine
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija
 • Turizem
Leto začetka projekta: 2017
Leto zaključka projekta: 2019
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Šport in rekreacija
 • Turizem
 • Vzgoja in izobraževanje

Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika

Ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča v športnem parku Bonifika.
Leto začetka projekta: 2016
Leto zaključka projekta: 2017
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija

Zagotovitev prostorskih potreb osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Novogradnja osnovne šole v skupni kvadraturi 279,53 m2 in obnova osnovne šole v skupni kvadraturi 67,57 m2.
Leto začetka projekta: 2016
Leto zaključka projekta: 2017
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru

Ureditev parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikulturna ureditev.
Leto začetka projekta: 2016
Leto zaključka projekta: 2018
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija
 • Turizem
 • Varstvo okolja

Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - I.faza

Investicijsko vzdrževalna dela v obstoječem objektu sanitarij in garderob; notranja preureditev prostorov; sanacij fasade in strehe.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2016
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Šport in rekreacija

ŠRC Koper - malo nogometno igrišče

Izgradnja dodatne športne površine – malega nogometnega igrišča v skupni izmeri 1.911,2 m2.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2016
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija

Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016

Obnova sedmih ulic v starem mestnem jedru, ki so zaradi dotrajanosti asfalta potrebne prenove.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2016
Področja
 • Komunalna infrastruktura

Ureditev ceste na Markovec 2016

Obnova lokalne ceste. Postavitev treh hitrostnih ovir in preplastitev vozišča.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2016
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost

Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu - Bastion

Ureditev razgledne ploščadi ob Bastionu pri panoramskem dvigalu v skupni izmeri cca 150 m2.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2016
Področja
 • Javne površine
 • Kultura
 • Turizem

Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic

Sanacija ozelenitve in postavitev namakalnega sistema na obstoječih vpadnicah v skupni površini 11.111 m2.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2016
Področja
 • Javne površine
 • Varstvo okolja

Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin

Izgradnja parkovnih rekreacijskih površin ter servisnega objekta.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2018
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija

EUS OŠ in telovadnice Hrvatini

Varstvo okolja in energetska varčnost, 30% prihranek energije.
Leto začetka projekta: 2015
Leto zaključka projekta: 2015
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Novogradnja vrtca v Dekanih

Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izobraževalnega procesa.
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2018
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza - 2. etapa

Izgradnja ločenega sistema omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij v zaselku Čuki, v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z novimi 87 hišnimi priključki s 140 prebivalci, 425 m meteorne kanalizacije, obenem pa obnoviti 1.150 m javnega vodovodnega omrežja.
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2015
Področja
 • Komunalna infrastruktura

Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper

Vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa.
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2015
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost

Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino Blu Bertoki ter vrtca Semedela, enota Prisoje

Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov.
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2018
Področja

Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra

Prenovljenih 8.193 m2 javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra: prenovljen in razširjen park pri Kapitaniji z montažo nepremične opreme skupne površine 2.815 m2, rekonstrukcija ulice Kopališko nabrežje v skupni površini 5.253 m2, ki obsega ureditev promenade za pešce.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Javne površine
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Kanalizacija Brageti

Izgradnja ločenega sistema omrežja fekalne kanalizacije v zaselku Brageti s pripadajočimi objekti (jaški), skupaj z novimi hišnimi priključki, izgradnja črpališča s potrebnimi elektro instalacijami, izgradnja meteorne kanalizacije, obenem pa se obnovi 144 m javnega vodovodnega omrežja.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Komunalna infrastruktura

Izgradnja kanalizacije Šmarje - območje 3.3., 3.4., 3.5.

Izgradnja ločenega sistema omrežja fekalne kanalizacije.
Leto začetka projekta: 2010
Leto zaključka projekta: 2011
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura

KS Šmarje - Cesta Šmarje - Puče

Obnova lokalne ceste v dolžini 790 m in širini 4,50 m.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2015
Področja
 • Komunalna infrastruktura

Parkirišče ob priključnem kraku Semedela

Izgradnja parkirišča za osebna vozila v neposredni bližini lokacije koles za najem in postajališča javnega potniškega prometa, skupne površine 5.245 m2, skupne zmogljivosti 186 parkirnih mest z izvedbo ustreznega odvajanja meteornih odpadnih voda ter javne razsvetljave s potrebno električno napeljavo ter izgradnjo povezovalne ceste.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost

Ureditev parkirišča ob Kolodvorski cesti

Izgradnja parkirišča z 193 parkirnimi mesti, skupne površine 4.318 m2.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost

Prenova večnamenske dvorane Bonifika

Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2013
Področja
 • Energetika
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Šport in rekreacija

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije – vrtec pri osnovni šoli

Izvedba energetske sanacije stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje.
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Energetika
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper

Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje.
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Energetika
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2015
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Kultura
 • Turizem

Energetsko učinkovita sanacija Vrtca Koper enota Kekec

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, izolirane in na novo prekrite strehe, menjava vrat.
Leto začetka projekta: 2013
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Energetika
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje
Leto začetka projekta: 2014
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Energetika
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Dušana Bordona Semedela

Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, doseženo zmanjšanje porabe toplotne energije ter povečanje prihrankov.
Leto začetka projekta: 2012
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Energetsko učinkovita sanacija Vrtec Semedela enota Rozmanova

S projektom so bile izolirana celotna fasada, vse strehe so bile izolirane in na novo pokrite, zamenjano je bilo stavbno pohištvo in postavljena toplotna črpalka.
Leto začetka projekta: 2012
Leto zaključka projekta: 2013
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade

Z izvedbo investicije je bila na predmetni stopnji izolirana fasada, izolirana streha z notranje strani, zamenjano stavbno pohištvo, postavljena zunanja senčila, izvedeno je bilo prezračevanje.
Leto začetka projekta: 2012
Leto zaključka projekta: 2013
Področja
 • Energetika
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje
Leto začetka projekta: 2012
Leto zaključka projekta: 2012
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura

Kolesarska pot Vanganel, odsek Manžan - Guci

Celovita ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti.
Leto začetka projekta: 2012
Leto zaključka projekta: 2012
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Obnova vaškega jedra Šmarje - 1. faza

Ureditev tržnega prostora okoli servisno-storitvenega poslovnega in kulturnega objekta ter ureditev tržne površine.
Leto začetka projekta: 2012
Leto zaključka projekta: 2012
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Kultura

Izgradnja balinarske dvorane Žusterna

Izgradnja športne štiristezne balinarske dvorane.
Leto začetka projekta: 2010
Leto zaključka projekta: 2011
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Šport in rekreacija

Izvedba kanalizacije v naselju Šmarje območje 4

Izgradnja meteorne in odpadne kanalizacije.
Leto začetka projekta: 2010
Leto zaključka projekta: 2010
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Varstvo okolja

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza - I. etapa

Izgradnja vodovodnega omrežja in kanalizacije.
Leto začetka projekta: 2010
Leto zaključka projekta: 2011
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Varstvo okolja

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza - I. etapa

Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja sekundarnega kanlizacijskega omrežja.
Leto začetka projekta: 2010
Leto zaključka projekta: 2011
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Varstvo okolja

Vodovod Hliban - Padovani

Razširitev vodooskrbnega sistema na manj razvita obmejna območja.
Leto začetka projekta: 2009
Leto zaključka projekta: 2010
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Varstvo okolja

Dozidava vrtca v Škofijah

Namen investicije je dozidava obstoječega vrtca za zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno – varstvene dejavnosti v 8 oddelkih, od tega 2 za prvo in 6 za drugo starostno obdobje.
Leto začetka projekta: 2009
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Vzgoja in izobraževanje

Ureditev športnega igrišča Žusterna

Ureditev športnega igrišča v Žusterni. Nove vadbene površine 800 m2.
Leto začetka projekta: 2009
Leto zaključka projekta: 2010
Področja
 • Javne površine
 • Šport in rekreacija
 • Turizem

Prenova dvorane Zadružnega doma Škofije

 Prenova dvorane Zadružnega doma Škofije s pripadajočimi prostori
Leto začetka projekta: 2009
Leto zaključka projekta: 2020
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Kultura

Rekonstrukcija Pristaniške ulice od Vojkovega nabrežja do Piranske vpadnice

Rekonstrukcija 300 m cestišča, razširitev pločnika za pešce ter ureditev dotrajane komunalne infrastrukture.
Leto začetka projekta: 2009
Leto zaključka projekta: 2009
Področja
 • Javne površine
 • Mobilnost
 • Turizem
 • Varstvo okolja

Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru

Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.
Leto začetka projekta: 2008
Leto zaključka projekta: 2014
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Kultura
 • Turizem

Prenova Vojkovega nabrežja

Obnovitev dotrajane komunalne infrastrukture in vozne površine.
Leto začetka projekta: 2008
Leto zaključka projekta: 2010
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost
 • Turizem

Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid

Varovanje in zaščita okolja, vodnih virov, z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, oskrba s pitno vodo.
Leto začetka projekta: 2008
Leto zaključka projekta: 2009
Področja
 • Komunalna infrastruktura
 • Varstvo okolja

Nadgradnja doma KS Gradin na Brezovici

Nadgradnja doma KS, nabava pohištva in druge opreme ter vzpostavitev delovanja e-točke.
Leto začetka projekta: 2008
Leto zaključka projekta: 2009
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Kultura

Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin

 Ureditev komunalno urejenih zemljišč za razvoj gospodarstva in podjetništva.
Leto začetka projekta: 2007
Leto zaključka projekta: 2010
Področja
 • Komunalna infrastruktura

Rekonstrukcija ceste Gračišče - Smokvica

Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km.
Leto začetka projekta: 2007
Leto zaključka projekta: 2010
Področja
 • Javne površine
 • Komunalna infrastruktura
 • Mobilnost