Šport

Mestna občina Koper uveljavlja javni interes na področju športa zlasti z:

  • izgradnjo in širitvijo mreže športnih objektov,
  • z izvajanje letnega programa športa,
  • ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in zvez, športno rekreacijo, kakovostnega in vrhunskega športa, športa otrok in mladine, oseb s posebnimi potrebami ter športa invalidov,
  • uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Mestne občine Koper,
  • športno vzgojo otrok in mladine v javnih zavodih ter razvoj le-te,
  • izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.

Mestna občina Koper je ustanoviteljica Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, katerega naloga je upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Mestni občini Koper ter opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa in mladine na območju Mestne občine Koper.

Zavod upravlja z objekti, ki so na podlagi sklepa o določitvi javnih športnih in objektov za mladino občinskega pomena v Mestni občini Koper določeni kot javni športni objekti občinskega pomena v lasti ustanovitelja. Podrobnejši pregled športnih objektov, lokacij in pogojev uporabe najdete tukaj.

V Mestni občini Koper delujejo tudi mnoga športna društva.