Krajevna skupnost Za gradom – Al castelletto

Krajevna skupnost obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0054 do 0060, od 0090 do 0094).

Krajevna skupnost Za gradom
Jurčičeva ulica 2
6000 Koper
Predsednik sveta krajevne skupnosti
Marina Čok
Tajništvo KS
Rozana Gomboc
Kontakt
E: ks.zagradom@siol.net
T: +386 (0)5 627 18 22
F: +386 (0)5 626 02 03
Uradne ure:
Tor: 10.00 do 12.00
Čet: 14.00 do 16.00

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Marina Čok, predsednica Sveta KS Za gradom, +386 (0)5 627 18 22, ks.zagradom@siol.net

Svet KS  Za gradom sestavlja 9 članov:
Mandat 2022 – 2026

Volilna enota št. Izvoljeni člani Funkcija
1 BRANKO ČEHOVIN član
1 ZLATKO GOMBAR član
2 ELVIR LOVIĆ član
2 JASNA MATAS članica
2 MITJA PRELOVŠEK član
3 MARINA ČOK predsednica
3 DANILO PLESNIČAR član
3 SAMO RAFFONE član
4 GIANFRANCO STANCICH podpredsednik

Lokacija KS