Mladina

Mestna občina Koper je ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Poslanstvo zavoda na področju turizma je promocija in spodbujanje razvoja turizma ter oblikovanje celovite turistične ponudbe in celovitih turističnih produktov na območju ustanoviteljice.

Poslanstvo zavoda na področju kulture je povezovanje, sodelovanje in usklajeno nastopanje vseh deležnikov s področja kulture na območju ustanoviteljice, promocija in spodbujanje razvoja kulture ter spodbujanje razvoja in urejanja infrastrukture na področju kulturnih dejavnosti.

Poslanstvo zavoda na področju mladine je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, spodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost mladih.