Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Služba za občinski svet in krajevne skupnosti

Služba za občinski svet in krajevne skupnosti opravlja strokovne, svetovalne, upravne in organizacijske naloge za potrebe župana, članov občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter za krajevne skupnosti.

Opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, usmerja neposredno sodelovanje krajevnih skupnosti z občinsko upravo, opravlja naloge za razvoj krajevnih skupnosti, sistema lokalne samouprave in uresničevanje pravic prebivalcev občine do neposredne udeležbe pri odločanju v občini, vodi evidenco pravnih aktov občine in opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.