Participativni proračun Mestne občine Koper za leti 2025 in 2026

 

Mestna občina Koper s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido uresničuje participativni proračun, tokrat za leti 2025 in 2026.

Mestna občina Koper nadaljuje tradicijo demokratičnega soodločanja s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido. Občanke in občani bodo imeli že četrtič možnost podati svoje projektne predloge in zamisli ter odločati o načinu razporejanja in porabe dela proračunskega denarja.

Za uresničitev projektov bo občina letno namenila 480.000 evrov, ki jih bo enakomerno razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta – vsako območje bo dobilo 80.000 evrov na leto oziroma 160.000 evrov v dveh letih. Skupno bo tako v letih 2025 in 2026 za participativne projekte na voljo 960.000 evrov.

Občani bodo med projektnimi predlogi, uvrščenimi na glasovanje, lahko izbrali več predlogov v skupni vrednosti največ 160.000 evrov, in sicer na celotnem območju Mestne občine Koper. Izid glasovanja bo javno objavljen, izbrani projekti pa uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.