Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri

Participativni proračun Mestne občine Koper za leti 2023 in 2024

 

Mestna občina Koper s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido uresničuje participativni proračun, tokrat za leti 2023 in 2024.

Na ta način je tudi letos občanke in občane vključila v proces odločanja o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela denarja. Za uresničitev projektov je letno namenila 480 tisoč evrov, ki jih bo enakomerno – po 80 tisoč evrov za vsako – razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta. Za obe leti skupaj bo tako namenila 960 tisoč evrov.

Mestna občina Koper je k projektu participativnega proračuna tudi tokrat pristopila v želji občanke in občane čim bolj vključiti v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, s tem pa izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev in kakovost življenja v občini.