Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet

Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, prometa, trajnostne mobilnosti, upravljanja s cestami in javnimi površinami in varstva okolja.

Skrbi za upravljanje in gospodarjenje z javno komunalno infrastrukturo, vodi kataster gospodarske javne infrastrukture, skrbi za vzdrževanje in upravljanje z občinskimi cestami, javnimi površinami in občinskimi pristanišči, skrbi za urejanje, razvoj prometa in trajnostne mobilnosti, zlasti naloge na področju mestnega linijskega prevoza potnikov, mirujočega prometa, kolesarskega prometa, izrednih in prekomernih prevozov, dostave, parkirnih površin, avto taksi prevozov in drugih vrst prometa. Skrbi tudi za področja energetike, energetske učinkovitosti in javne razsvetljave, pripravlja in izvaja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja in ohranjanja narave ter druge naloge s svojega delovnega področja.

Povezane vsebine