Kultura

Na območju Mestne občine Koper delujejo na področju kulture trije javni zavodi.

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je javna — mestna knjižnica Mestne občine Koper in osrednja območna knjižnica za občine Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Sežana in Postojna. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami ter za pripadnike italijanske narodne skupnosti na Obali.

Trg Brolo 1
6000 Koper

T: +386 5 663 26 05
W: www.kp.sik.si

 

Gledališče Koper

Profesionalno Gledališče Koper, ustanovljeno leta 2001, spada v mrežo slovenskih gledališč in se z njimi lahko kosa po obsegu in po kakovosti svoje dejavnosti. Gre za gledališče, ki deluje na narodnostno mešanem področju in z umeščenostjo v slovenski prostor predstavlja enega od temeljev gledališke ponudbe.

Verdijeva ulica 3
6000 Koper

T:  +386 5 663 43 8
E: info@gledalisce-koper.si
W: www.gledalisce-koper.si

 

Pokrajinski muzej Koper

Javni zavod Pokrajinski muzej Koper je po svojem poslanstvu kulturnozgodovinski muzej, ki v skladu s pravili in cilji muzejske stroke skrbi za premično kulturno dediščino ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti. Vsebinsko pokriva področje arheologije, zgodovine, umetnostne in kulturne zgodovine ter etnologije na območju šestih južnoprimorskih občin.

Kidričeva ulica 19
6000 Koper

T: +386 5 663 35 70
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
W: www.pokrajinskimuzejkoper.si

V mestni občini Koper delujejo številne nevladne organizacije, ki so v pretežnem delu vključene v Zvezo kulturnih društev Mestne občine Koper.

 

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) – OI Koper

V središču mestnega jedra ima svojo območno izpostavo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) kot osrednja slovenska organizacija, ki organizira ljubiteljske kulturne dejavnosti na nivoju države in nudi podporo kulturnim dejavnostim na tem območju.

Kidričeva 46
6000 Koper

T: +386 5 663 13 80
E: oi.koper@jskd.si
W: www.jskd.si