Oddaj predlog projekta

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 10. junija do 11. julija 2022.

Zbirali bomo predloge projektov o porabi 960.000 evrov proračunskih sredstev Mestne občine Koper za leti 2023 in 2024. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 10.000 in 40.000 evri z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Če predlog projekta ustreza vsem predpisanim pogojem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

https://predlagam-odlocam.koper.si