Oddaj predlog projekta

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 18. aprila do vključno 16. maja do 24. ure.

Zbirali bomo predloge projektov o porabi 960.000 evrov proračunskih sredstev Mestne občine Koper za leti 2025 in 2026. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 10.000 in 40.000 evri z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Če predlog projekta ustreza vsem predpisanim pogojem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper bodo lahko predloge oddali na spletni strani z digitalnim certifikatom ali osebno v vložišču Mestne občine Koper oziroma na sedežu krajevne skupnosti.