Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju gospodarstva, kmetijstva, ribištva, obrtništva, turizma, strateškega načrtovanja in razvojnih projektov.

Skrbi za pospeševanje, razvoj in ustvarjanje pogojev za razvoj in promocijo gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, ribištva, obrti, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti, pripravlja in uresničuje naloge ter programe na svojih delovnih področjih, skrbi za vodenje, organiziranje in koordiniranje dela na razvojnih projektih in pripravi strateških dokumentov občine, ustvarja pogoje in podlage za financiranje in delovanje skupin, ki izvajajo programe na področjih gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, ribištva, obrti, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti, in opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

Povezane vsebine