17. 09. 2021 ZD Koper bo cepil tudi v nedeljo  Preberi več
Zapri

Naknadni referendum 2021

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 22. julija 2021 sprejel Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” (Uradni list RS, št. 125/21). Naknadni referendum bo potekal 10. oktobra 2021 na celotnem območju Mestne občine Koper. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 1. september 2021.

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” (Uradni list RS, št. 125/21)

Referendumsko vprašanje

Vprašanje, o katerem bodo volivci odločali na referendumu, se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper dne 23. junija 2021?«.

Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«

Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev

Občinska volilna komisija (OVK) bo določila volišča in njihove sedeže do 8. 9. 2021

Obrazec

OVK sprejema predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov do 16. 9. 2021

Naknadni referendum izvaja občinska volilna komisija. Za dodatne informacije lahko kontaktirate:

Tajnik Občinske volilne komisije: Alan Žiberna – 05 6646 396
Namestnik tajnika Občinske volilne komisije: Miran Košpenda – 05 6646 231
E-mail naslov: volitve@koper.si