Predčasne volitve – KS Hrvatini – Crevatini 2016

Dne 8.7.2016 je devet od desetih članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini, podalo odstopne izjave, zato je Župan Mestne občine Koper, skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 83/12) in Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) razpisal predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini, ki bodo tako v nedeljo, dne 25.9.2016.

Izidi volitev

Uradni rezultati

Poročilo o izidu predčasnih volitev
Porocilo – Relazione