Krajevna skupnost Podgorje

Krajevna skupnost obsega naselja: Podgorje (prostorski okoliš 0227).

Krajevna skupnost Podgorje
Podgorje 62
6216 Podgorje

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Jožef Rojc
Tajništvo KS: Robert Božič

 

Kontakt:
E: ks.podgorje@gmail.com
T: +386 (0)5 687 01 88
M: +386 (0)30 487 768

 

Uradne ure:
Pon: od 08.00 do 10.00

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Jožef Rojc, predsednik Sveta KS Podgorje, +386 (0)5 687 01 88, ks.podgorje@gmail.com

 

Svet KS Podgorje sestavlja 7 članov:
Mandat 2022–2026

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 JOŽEF ROJC predsednik
1 ZDENKA ANDREJAŠIČ članica
1 ALEŠ KOZMELJ član
1 ANJA ŠKERJANC članica
1 ANGELCA BAN članica
1 EDVIN NAGY član
1 JOSIP SEKULOSKI podpredsednik