Kabinet župana

Kabinet župana opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge iz svojega področja dela za župana, podžupane in direktorja občinske uprave.

Opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi, protokola, medobčinskih in mednarodnih odnosov občine, skrbi za dosledno izvajanje dvojezičnosti in posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb ter druge naloge s svojega delovnega področja.