Krajevna skupnost Rakitovec

Krajevna skupnost obsega naselja: Rakitovec (prostorski okoliš 0226).

Krajevna skupnost Rakitovec
Rakitovec 44
6275 Črni Kal
Predsednik sveta krajevne skupnosti
Mirjan Miklavčič
Tajništvo KS
Robert Božič
Kontakt
E: ks.rakitovec@gmail.com
T: +386 (0)5 659 80 12
M: +386 (0)30 487 768
Uradne ure:
Čet: od 10.30 do 12.30

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Mirjan Miklavčič, predsednik Sveta KS Rakitovec, +386 (0)5 659 80 12, ks.rakitovec@gmail.com

Svet KS Rakitovec sestavlja 5 članov
Mandat 2022–2026

Volilna enota št. Izvoljeni člani Funkcija
1 IGOR MIKLAVČIČ član
1 TINE ROŽAC član
1 MIRJAN MIKLAVČIČ predsednik
1 VLADO ROŽAC član
1 ADELA ROŽAC podpredsednica

Lokacija KS