Krajevna skupnost Gradin

Krajevna skupnost obsega naselja: Abitanti (prostorski okoliš 0299), Belvedur (prostorski okoliš 0296), Brezovica pri Gradinu (prostorski okoliš 0219), Gradin (prostorska okoliša 0299, 0218), Koromači-Boškini (prostorski okoliš 0216), Močunigi (prostorski okoliš 0298), Pregara (prostorska okoliša 0220, 0221), Sirči (prostorski okoliš 0217), Topolovec (prostorski okoliš 0297).

Krajevna skupnost Gradin
Brezovica pri Gradinu 1b
6272 Gračišče

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Sebastijan Šaule
Tajništvo KS: Marica Babič

 

Kontakt:
E: ks.gradin@siol.net
T: +386 (0)5 657 40 54
M: +386 (0) 30 708 673

 

Uradne ure:
Sreda: od 14.00 do 16.00

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Sebastijan Šaule, predsednik Sveta KS Gradin, +386 (0)5 657 40 54, ks.gradin@siol.net

 

Svet KS Gradin sestavlja 9 članov:
Mandat 2022 – 2026

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 STELIJO MARKEŽIČ član
1 PAOLO STEPANČIČ podpredsednik
1 SANDI VEŽNAVER član
2 SEBASTIJAN ŠAULE predsednik
2 DANILO MARŠIČ član
2 IGOR MIKOLIČ član
3 NATAŠA RADIN članica
3 MARINO BOŠKIN član
3 MANJA VRENKO članica

Publikacija ob 30. obletnici PGD Gradin