Kmetijstvo

Mestna občina Koper izvaja ukrepe v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015–2020, upoštevajoč Uredbe EU, naloge na področju vzdrževanja gozdnih in poljskih poti po programu Zavoda za gozdove in programov posameznih KS. Izvaja aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in z Zavodom za zaposlovanje RS – Območna enota Koper sodeluje pri izpeljavi posameznih programov javnih del.