Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Izobraževanje

Osnovne šole

Mestna občina Koper je ustanoviteljica desetih osnovnih šol in soustanoviteljica osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.

 

Osnovna šola Elektronski naslov Ravnatelj Naslov Telefon
OŠ Koper ingrid.poropat@guest.arnes.si Ingrid Poropat Cesta Zore Perello Godina, Koper +386 5 663 81 00
OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige matej.kos@osmarezige.si v. d. ravnatelja Matej Kos Marezige 33/a, Marezige +386 5 663 72 50
OŠ Dekani o-dekani.kp@guest.arnes.si Selina Lešek Dekani 32, Dekani +386 5 662 12 46
OŠ Antona Ukmarja andrej.mlinar@antonukmar.si Andrej Mlinar Pot v gaj 2,  Koper +386 5 663 28 60
OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini aleksandra.pobega@guest.arnes.si Aleksandra Pobega Hrvatini 137, Ankaran +386 5 651 46 70
OŠ Dušana Bordona Semedela – Koper os.semedela@guest.arnes.si Vesna Lavriša Rozmanova 21/a, Koper +386 5 627 60 77 ali +386 5  627 82 50
OŠ Elvire Vatovec Prade s podružnico Sv. Anton o-prade.kp@guest.arnes.si Franka Glavina Pegan Pobeška 52, Koper +386 5 611 50 32
OŠ Istrskega odreda Gračišče tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si Vanja Košpenda Gračišče 5, Gračišče +386 5 657 11 76
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije o-okskofije.kp@guest.arnes.si Vlasta Baraga Škofije 44/d, Škofije +386 5 662 65 80
OŠ Šmarje o-smarje.kp@guest.arnes.si Edi Glavina Šmarje 1, Šmarje +386 5 656 92 90
Scuola elementare Pier Paolo  Vergerio il Vecchio Capodistria – OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper s podružnicami Semedela, Bertoki in Hrvatini os-vergerio@guest.arnes.si Maglica Helena Gimnazijski trg 7, Koper +386 5 614 30 00

»Šolski okoliši, območja podružnic in skupni okoliši so določeni v Odlokih o ustanovitvi posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodov , podrobnejši demografski  podatki po šolskih okoliših so razvidni v aplikaciji SOKOL.

Vpis otrok v prvi razred v osnovne šole na območju Mestne občine Koper se izvaja na podlagi poziva šol načeloma v mesecu februarju, ki k vpisu povabijo učence iz svojega okoliša in, v okviru zmogljivosti šole, učence iz skupnega okoliša.

Brezplačni prevoz v osnovno šolo se zagotavlja skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše deluje v okviru OŠ Koper in izvaja svetovalno dejavnost za celotno območje Mestne občine Koper ter na podlagi sklenjenih pogodb tudi za druge naročnike.

Glasbena šola Koper – Scuola di musica Capodistria

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja na območju Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran. V okviru zavoda  sta poleg matične šole organizirani še podružnici Podružnica Izola, Gregorčičeva 76, Izola in Podružnica Piran, Levstikova 8, Piran.

Gallusova 2
6000 Koper
T: +386 5 666 36 00
W: www.glasbena-kp.net

 

Srednje šole

Srednja šola Elektronski naslov Ravnatelj Naslov Telefon
Gimnazija Koper  info@gimnazija-koper.si Bruno Petrič Cankarjeva ulica 2, Koper +386 5 611 72 70
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper info@seps.si ravnateljica Breda Švara Martinčev trg 3, Koper +386 5 663 75 00
Srednja tehniška šola Koper info@sts.si Iztok Drožina Šmarska cesta 4e, Koper +386 5 662 52 60
Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria – Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper ginnasio.carli@guest.arnes.si Angelini Ličen Luisa Gimnazijski trg 7, Koper +386 5 620 96 20

Univerza na Primorskem – Università del Litorale

Univerza na Primorskem je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem 29. januarja 2003. Univerza prek svojih članic opravlja izobraževalno dejavnost, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter druge dejavnosti, ki jih je s soglasjem ustanovitelja določila v svojem statutu.

Titov trg 4
6000 Koper
T: +386 5 611 75 00
E: info@upr.si
W: www.upr.si

Ljudska univerza koper – Università popolare Capodistria

Javni zavod za izobraževanje odraslih.

Cankarjeva 33
6000 Koper
T: +386 5 612 80 00
E: tajnistvo@lu-koper.si
W: www.lu-koper.si

Štipendije

Mestna občina Koper na podlagi Odloka o štipendiranju vsako leto objavi javni razpis za dodelitev štipendij za dijake in študente, in sicer za študij v Sloveniji in v tujini.

Odlok predvideva dodelitev štipendij tistim dijakom od vključno drugega letnika, ki imajo v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,00 iz vseh številčno ocenjenih predmetov in ob vpisu v drugi letnik srednje šole niso starejši od 18 let, študentom prvega letnika, ki dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, in študentom višjih letnikov s povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50. Pri dodelitvi štipendije se upošteva tudi dohodke družine, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne sme presegati višine določene sklepom župana. Ostale pogoje, način dodelitve, višino štipendije in postopke v zvezi z izvajanjem štipendiranja določa Odlok o štipendiranju.