Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje

Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju digitalnega razvoja, pisarniškega poslovanja in informacijske varnostne politike občine.

Skrbi za digitalizacijo in optimizacijo delovnih procesov občine, vzdržuje in zagotavlja nemoteno delovanje ter načrtuje širitve sistema informacijsko komunikacijskih tehnologij občine, vzdržuje računalniško in drugo digitalno opremo ter nudi podporo uporabnikom, skrbi za upravljanje z dokumentarnim gradivom, izvaja naloge vložišča, sprejemne in informacijske pisarne, opravlja druge naloge glavne pisarne in druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada deluje:

  • Glavna pisarna