Krajevna skupnost Rakitovec

Krajevna skupnost obsega naselja: Rakitovec (prostorski okoliš 0226).

Krajevna skupnost Rakitovec

Rakitovec 44

6275 Črni Kal

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Dušan Rožac

Tajništvo KS: Branka Kragelj

 

Kontakt:

E: ks.rakitovec@gmail.com

T: +386 (0)5 659 80 12, +386 (0) 41 760 941

Uradne ure:

Čet: od 10.30 do 12.30

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Dušan Rožac, predsednik Sveta KS Rakitovec, +386 (0)5 659 80 12, ks.rakitovec@gmail.com

 

Svet KS Rakitovec sestavlja 5 članov:

Mandat 2018 – 2022

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 DUŠAN ROŽAC predsednik
1 MITJA ŽIGANTE podpredsednik
1 IGOR MIKLAVČIČ član
1 ADELA ROŽAC članica
1 MARIJAN ROŽAC član

Krajevna skupnost Rakitovec

Rakitovec

Vasica je postavljena v pobočje žbevniško-kojniškega pogorja. Cesta, ki prihaja iz Zazida v Rakitovec, nas vodi v sosednji Brest, že na hrvaško stran. Na začetku vasi je lep in…