Krajevna skupnost Semedela-Semedella

Krajevna skupnost obsega naselja: del naselja Koper–Capodistria (PO od 0033 do 0053, od 0096 do 0105, 0130, 0131,0132, 0362).

Krajevna skupnost Semedela

Jurčičeva ulica 2

6000 Koper

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Marko Štrkalj

Tajništvo KS: Rozana Gomboc

 

Kontakt:

E: ks.semedela@siol.net

T: +386 (0)5 627 18 22

F: +386 (0)5 626 02 03

 

Uradne ure:

Tor: 10.00 do 12.00

Čet: 14.00 do 16.00

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Marko Štrkalj, predsednik Sveta KS Semedela, +386 (0)5 627 18 22, ks.semedela@siol.net

 

Svet KS sestavlja 13 članov:

Mandat 2018 – 2022

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 TINA ČOK podpredsednica
1 ERIKA ČOK članica
1 ERIK KÖNIG član
1 BORUT MALEŠEVIČ član
1 JOŽEF ROMAN RUPNIK član
1 MARKO ŠTRKALJ predsednik
1 SONJA PERC članica
2 TANJA VELKAVRH članica
2 DANIJEL KORADIN član
2 SANDRA GRBEC članica
2 SIMON KOCJANČIČ član
2 ALEN ČRLENEC član
3-IT MANUEL JENKO član

Zapisniki sej Sveta KS Semedela: