Krajevna skupnost Šmarje

Krajevna skupnost obsega naselja: Brič (prostorski okoliš 0324), Dilici (prostorski okoliš 0315), Fijeroga (prostorski okoliši 0316), Gažon (prostorska okoliša 0333, 0334),  Grinjan (prostorski okoliš 0337), Grintovec (prostorski okoliš 0343), Koštabona (prostorski okoliš 0318),  Krkavče(prostorski okoliši 0321, 0322, 0323), Pomjan (prostorski okoliš 0326), Puče (prostorska okoliša 0319, 0320), Srgaši (prostorska okoliša 0331, 0332), Šmarje (prostorski okoliši od 0327 do 0330) in Župančiči (prostorski okoliš  0317).

Krajevna skupnost Šmarje
Šmarje 89
6274 Šmarje

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Andrej Medved

Tajništvo KS: Mateja Koren Medved

Kontakt:

E: ks.smarje@siol.net
T: +386 (0)5 656 96 00
F: +386 (0)5 656 96 06

 

Uradne ure:

Pon: 08.00 do 12.00
Sre: 16.00 do 19.00
Pet: 08.00 do 12.00

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Andrej Medved, predsednik Sveta KS Šmarje, +386 (0)5 656 96 00, ks.smarje@siol.net

 

Svet KS Šmarje sestavlja 13 članov:

Mandat 2018 – 2022

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 JADRAN MIKAŠINOVIČ član
1 PATRICIJA GRIŽON članica
1 UROŠ ROJAC član
2 ANDREJ MEDVED predsednik
2 ROŽANA VILER članica
3 LUCJAN PEROŠA član
4 KRISTJAN KOTERLE član
5 PETER VILER član
6 MIHAEL GOJA član
7 GORAN MALENIČ podpredsednik
7 SEBASTJAN MARKEŽIČ podpredsednik
8 ALEKSANDER PEROŠA član
9 EDVARD GUNJAČ član

Krajevna skupnost Šmarje

Brič

Brič je nekdanje posestvo Vinakoper, ki je v bližini vasice Brič,  ležeče na hrvaški strani, naredila novo  posestvo z vinogradi in nekaterimi gospodarskimi poslopji.

Posest Brič, leži med slovensko-hrvaško mejo…

Krajevna skupnost Šmarje

Dilici

Manjši gručasti zaselek z imenom Dilici stoji sredi Šavrinskega gričevja, na vrhu   razglednega slemena, severno nad reko Rokavo.

Za vasjo Pomjan zavije cesta mimo igrišča, kjer se kmalu razcepi desno…

Krajevna skupnost Šmarje

Gažon

Gažon je strnjena in dokaj velika vas pod vrhom hriba Turn. Stoji na slemenu, ki se od Turna (266 m) jugovzhodno od vasi razteza proti severozahodu in se z…

Krajevna skupnost Šmarje

Grintovec

Vasica Grintovec se nahaja nad cesto Koper-Sečovlje, vzhodno od istoimenskega hriba Grintovec (287m). Severno od vasi se razprostira dolina potoka Derešnjak. Le-ta se kmalu združi s Piševcem in nato…

Krajevna skupnost Šmarje

Koštabona

Koštabona je večja in značilna istrska vas s strnjenim jedrom. Leži na skrajnem južnem robu ozkega flišnega slemena nad zgornjo dolino reke Dragonje.

Vas se nahaja na nadmorski višini 258…

Krajevna skupnost Šmarje

Krkavče

Koprska občina se končuje kjer reka Dragonja zadnjič naredi ovinek preden se izlije v morje. Ob tem izpostavi šavrinske vzpetine, na katerih so posute Krkavče s svojimi zaselki. Sama…

Krajevna skupnost Šmarje

Pomjan

To ime (Pompjan) poznajo danes samo še najstarejši prebivalci zaselka. Kraju drugače rečejo tudi ‘pri Zontarjih’, uradno pa Škocjan.

V tem zaselku, ki se nahaja ob vznožju vinogradov, so v…

Krajevna skupnost Šmarje

Puče

Puče ležijo na šavrinskih gričih med Koštabono in Krkavčami. Raztezajo se na zahodnem pobočju Hriba, kjer le-ta prevagne, tako da gledajo proti Krkavčam in se spuščajo proti dolini Dragonje….

Krajevna skupnost Šmarje

Sergaši

Sergaši se nahajajo v zahodnem delu Šavrinskega gričevja. Postavljeni so na jugovzhodno pobočje Gažonskega hriba nad potokom Derešnjak.

Do vasi vodi asfaltirana podeželjska cesta, ki se na ‘Kužeri’ odcepi z…

Krajevna skupnost Šmarje

Šmarje

Šmarje so večja razpotegnjena vas sredi Šavrinskega gričevja. Vas stoji na slemenu med vrhovoma Poljanami (406 m) na vzhodu in Grintovcem (287 m) na zahodu.

Naselje je razpotegnjeno in ga…

Krajevna skupnost Šmarje

Župančiči

Župančiči so manjša gručasto pozidana vas v južnem delu Šavrinskega gričevja. Vas leži na prisojnem pobočju nad tesno dolino spodnjega toka reke Rokave.

Do vasi je mogoče priti iz dveh…

Krajevna skupnost Šmarje

Abrami

Majhen zaselek Abrami je najbolj oddaljen od krkavške vasi, saj leži kar pet kilometrov stran. Zaselek meji s planjavsko zemljo, ki pa že pripada sosednji vasi Puče in je…

Krajevna skupnost Šmarje

Žvabi

Pod krkavškim zaselkom Rov se ob  novejši hiši odcepi makadamska cesta, ki nas skozi oljčne gaje popelje naravnost v majhen zaselek imenovan Žvabi.

Domačini pomnejo, da se je še pod…

Krajevna skupnost Šmarje

Breči

Breči so majhen strnjen zaselek na začetku pobočja farneškega hriba. Jugovzhodno, kakih tristo metrov stran, se že dviga vrh Hriba in na njegovem pobočju že lahko vidimo prve hiše…

Krajevna skupnost Šmarje

Škrline

Neasfaltirana cesta, ki pelje po dolini reke Rokave mimo Župančičev, se že čez nekaj kilometrov približa sotočju Rokave in Dragonje, kjer leži majhen zaselek Škrline.

Škrline so zelo star zaselek,…

Krajevna skupnost Šmarje

Škrljevec

Škrljevec je krkavški zaselek, ki se skriva pogledu na vzhodni strani Gradišča, pod najvišjim vrhom krkavškega hriba. Do zaselka pridemo tako, da sledimo tablam za znameniti krkavški kamen in…

Krajevna skupnost Šmarje

Sv. Maver

Na koncu zahodnega kraka krkavškega hriba, ki se od Gradišča spušča nad dolino reke Dragonje, stojijo hiše starega zaselka Sv. Maver.

Sv. Maver je drugi zaselek ob cesti Krkavče-dolina Dragonje….

Krajevna skupnost Šmarje

Solne

Rekreativcem in pohodnikom, ki hodijo po čudoviti naravi v dolini reke Dragonje je znano, da ko imajo za seboj Giriče in most, ki prečka potok Fenedo, lahko kmalu vidijo…

Krajevna skupnost Šmarje

Rov

Prvi zaselek, ki ga srečamo na poti iz Krkavč v dolino reke Dragonje je Rov. Nekdaj je bil znan tudi kot Kortina Jerebica, saj je Jerebica še danes prevladujoč…

Krajevna skupnost Šmarje

Pršuti

Na vznožju hriba Sv. Duh (255 m), na katerem se nahajajo zaselki Špehi, Sikuri in Kozloviči iz Piranske občine, sta še zadnja krkavška zaselka, ki sta hkrati tudi zadnja…

Krajevna skupnost Šmarje

Pribci

Pribci so majhen zaselek na vzhodni strani pučarskega pomola, ki enako kot koštabonski, gleda pravokotno na dolino reke Dragonje. Pravzaprav ležijo ob stari pozabljeni vojaški cesti iz napoleonove dobe….

Krajevna skupnost Šmarje

Plešivica

Plešivica je najvišji predel Koštabone. Do tega zaselka, ki je sestavljen le iz dveh domačij, pridemo, če  sledimo tablam za nogometni klub Dragonja.

Nekoč je bil to le zaselek, v…

Krajevna skupnost Šmarje

Dolina

Še posebej slikovit zaselek, čeprav zelo majhen, je Dolina, ki leži nekoliko nižje pod Pučami. Cesta do Doline nas pripelje najprej skozi Puče in ko nato uzremo skrbno urejen…

Krajevna skupnost Šmarje

Planjave

Pobočje pod Pučami, ki se začenja strmo spuščati proti Dragonji, si v Planjavah vzame kratek premor. Planjave ležijo kakih 80 m pod Pučami in do njih vodi ozka asfaltirana…

Krajevna skupnost Šmarje

Mačkujek

Makadamska cesta, ki poteka ob toku Dragonje, nas popelje v majhen zaselek na koncu Koprske občine. Mačkujek je tudi najbolj zahodni zaselek vasi Krkavče.

Najverjetneje je zaselek nastal, ko so…

Krajevna skupnost Šmarje

Draga

Na makadamski cesti, ki poteka vzdolž doline reke Dragonje se tik pred  mostom odcepi pot, ki nas pripelje v verjetno najnovejši zaselek Krkavč.

Kmalu potem, ko pot prečka strugo Drnice,…

Krajevna skupnost Šmarje

Fijeroga

Gručasta vas v južnem delu Šavrinskega gričevja stoji na slemenu južno od Pomjana, nad dolino potoka Rokave.

Pot, ki poteka iz Pomjana proti Fijerogi, se razdeli v dve smeri. Ena…

Krajevna skupnost Šmarje

Križišče Puče

Staro ime najnovejšega zaselka v Pučah in verjetno celotne KS Šmarje se glasi Pri mlinu oziroma Pr malna. Čeprav ga danes poznamo kot Križišče Puče in je sestavni del…

Krajevna skupnost Šmarje

Giriči

Manjši  zaselek Giriči se nahaja le lučaj  od križišča ceste iz Krkavč z makadamsko cesto, ki poteka vzdolž doline Dragonje.

Zaselek obsega le niz hiš nad cesto, ki stojijo v…

Krajevna skupnost Šmarje

Križišče Kužera

Zaselek z izrazito prometnim značajem se nahaja na najvišji točki glavne ceste, ki pelje iz Kopra v Sečovlje. Ta ‘prelaz’ obdajata dva hriba; 266m visoki Turn na severu in…

Krajevna skupnost Šmarje

Glavini

Glavini so majhen krkavški zaselek, ki se nahaja pod zaselkom Rov. Do Glavinov vodi označen odcep od ceste Krkavče-dolina reke Dragonje.

Za ta zaselek se ve natančno, kdaj je nastal….

Krajevna skupnost Šmarje

Kortine (Šm.)

Manjši razpotegnjen zaselek Kortine se nahaja na vrhu slemena, po katerem pelje cesta iz Gažona proti Baredom in naprej v Izolo.

Zaselek obsega le nekaj gruč hiš, ki so posejane…

Krajevna skupnost Šmarje

Hrib

Hrib je prvi in najvišje ležeči zaselek Krkavč, ki leži na hribu, visokem 264 m. Ta se jugozahodno vedno bolj strmo spušča in hkrati zoži v pomol, na katerem…

Krajevna skupnost Šmarje

Kaverljag

Kaverljag in bližnji Grintovec sta bila nekoč zaselka z enim imenom in sicer Kaverljag oziroma Cauriago, kot je bilo zapisano že leta 1582. Tu se namreč v 2. polovici…

Krajevna skupnost Šmarje

Hrvatini

Okoli večjih istrskih vasi so kot po pravilu raztreseni manjši zaselki, ki sicer živijo svoje življenje, a so kljub temu močno vezani na osrednji kraj. H Koštaboni se tako…

Krajevna skupnost Šmarje

Kapeli

Med policama nad dolino reke Dragonje, ki nosita  Koštabono na vzhodu in Puče s svojimi zaselki na zahodu, stojita dva majhna zaselka. Zgornji se imenuje Hrvatini, spodnji…