Krajevna skupnost Zazid

Krajevna skupnost obsega naselja: Zazid (prostorska okoliša  0197, 0198).

Krajevna skupnost Zazid

Zazid n.n.

6275 Črni Kal

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: Dejan Švab

Tajništvo KS: Branka Kragelj

 

Kontakt:

E: ks.zazid@gmail.com

T: +386 (0) 41 760 941

 

Uradne ure:

Čet: od 13.30 do 15.30

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Dejan Švab, predsednik Sveta KS Zazid, ks.zazid@gmail.com

 

Svet KS Zazid sestavlja 7 članov:

Mandat 2018 – 2022

Volilna enota št. IZVOLJENI ČLANI FUNKCIJA
1 PETER ŠVAB podpredsednik
1 DEJAN ŠVAB predsednik
1 IRIS ŠVAB članica
1 GREGOR ŠVAB član
1 ANJA KRAMASTETER članica
1 KATJA MARSETIČ članica
1 VLADO ŠVAB član

Krajevna skupnost Zazid

Zazid

V Zazid se pripeljemo po cesti Črni kal – Rakitovec. Zazid je gručasto naselje, ki leži v zakraselem podolju, kilometer pod železniško progo Divača – Pulj.

Tu ob stiku apnenca…