Kabinet župana

Kabinet župana opravlja strokovne in organizacijske naloge za župana in podžupane, opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi ter naloge protokola, naloge s področja mednarodnih odnosov in v okviru pristojnosti občine skrbi za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.