Seje občinskega sveta

12. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.5.2020)

11. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (5.3.2020)

10. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.12.2019)

  9. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (14.11.2019)

   8. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (26.9.2019)

   7. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.7.2019)

     6. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (13.6.2019)

     5. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (25.4.2019)

     4. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.3.2019)

     3. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.2.2019)

     2. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30.1.2019)

     Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/13) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03) in uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v sredo, 30. januarja 2019 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
     Predlog za potrditev mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo nadomestila župana kot člana Občinskega sveta
     Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
     Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

      1. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (17.1.2019)

      Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 17. januarja 2019 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
      Predlog sklepa o podelitvi posebnega pooblastila Županu Mestne občine Koper za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem RS v postopku – Upravni spor III U 8/2019-6 – pritožba in predlog Borisa Popoviča zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 041-2/2018, z dne 21.12.2018

      1. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2018)

      Številka: 032-1/2018 Datum: 12.12.2018 Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v petek, 21. decembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
      Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
      Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

      34. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.10.2018)

      Številka: 013-2/2014 Datum: 3.10.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 34. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 11. oktobra 2018 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
      Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. septembra 2018
      Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Mestno občino Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
       Predlog obvezne razlage prvega in drugega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91 in Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17 in 41/18)
       Predlog sklepa o podaljšanju izvajanja sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 za obdobje začasnega financiranja Mestne občine Koper v letu 2019
       Predlog sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper (neposredna pogodba o prodaji nepremičnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper)
       Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
        Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

         33. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (20.9.2018)

         Številka: 013-2/2014 Datum: 12.9.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 33. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
         Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. julija 2018

         32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)

         Številka: 013-2/2014 Datum: 11.7.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 32. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 9. julija 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
         Poročilo v zvezi s sklepom Občinskega sveta, sprejetim na izredni seji dne 28.6.2018 ob obravnavi problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne samouprave
         Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

          9. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.6.2018)

          Številka: 013-2/2014 Datum: 26.6.2018 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 9. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 28. junija 2018 ob 10. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
           Obravnava problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne skupnosti
            Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper
            Predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018
            Poročilo o izvedenih zborih občanov v zvezi s pobudo za razdelitev Krajevne skupnosti Črni Kal
            Predlog odloka o dopolnitvi odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
            Predlog sklepa o potrditvi 2. sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran glede delne delitve nepremičnega premoženja

            8. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.6.2018)

            Številka: 013-2/2014 Datum: 8.6.2018 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 8. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

             31. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (31.5.2018)

             Številka: 013-2/2014 Datum: 23.5.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 31. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 31. maja 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
              Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. aprila 2018
              Predlog obvezne razlage 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list št. 43/2017) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015 ter 43/2017)