Seje občinskega sveta

14. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (3.9.2020)

13. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (2.7.2020)

  12. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.5.2020)

  11. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (5.3.2020)

  10. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.12.2019)

   9. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (14.11.2019)

    8. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (26.9.2019)

    7. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.7.2019)

      6. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (13.6.2019)

      5. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (25.4.2019)

      4. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.3.2019)

      3. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.2.2019)

      2. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30.1.2019)

      Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/13) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03) in uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v sredo, 30. januarja 2019 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
      Predlog za potrditev mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo nadomestila župana kot člana Občinskega sveta
      Predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
      Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

       1. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (17.1.2019)

       Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 17. januarja 2019 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
       Predlog sklepa o podelitvi posebnega pooblastila Županu Mestne občine Koper za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem RS v postopku – Upravni spor III U 8/2019-6 – pritožba in predlog Borisa Popoviča zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 041-2/2018, z dne 21.12.2018

       1. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2018)

       Številka: 032-1/2018 Datum: 12.12.2018 Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v petek, 21. decembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
       Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
       Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

       34. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.10.2018)

       Številka: 013-2/2014 Datum: 3.10.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 34. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 11. oktobra 2018 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
       Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. septembra 2018
       Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Mestno občino Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
        Predlog obvezne razlage prvega in drugega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91 in Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17 in 41/18)
        Predlog sklepa o podaljšanju izvajanja sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 za obdobje začasnega financiranja Mestne občine Koper v letu 2019
        Predlog sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper (neposredna pogodba o prodaji nepremičnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper)
        Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
         Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

          33. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (20.9.2018)

          Številka: 013-2/2014 Datum: 12.9.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 33. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
          Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. julija 2018
          Predlog sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa Novogradnja vrtca v Dekanih