Participativni proračun Mestne občine Koper za leti 2021 in 2022

 

Mestna občina Koper s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido uresničuje participativni proračun, tokrat za leti 2021 in 2022.

Na ta način je tudi letos občanke in občane vključila v proces odločanja o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela denarja. Za uresničitev projektov je letno namenila 480 tisoč evrov, ki jih bo enakomerno – po 80 tisoč evrov za vsako – razdelila po posameznih območjih izvajanja projekta. Za obe leti skupaj bo tako namenila 960 tisoč evrov.

Občanke in občani so v prvi fazi oddali 322 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija za participativni proračun v sestavi Borut Jerman (predsednik), Viljan Tončič, Alenka Čurin Kavre, Igor Marasovič in Matic Primc. Na glasovanje jih je uvrstila 181, o katerih se bodo občanke in občani odločali od 14. do 21. septembra 2020, do polnoči.

Komisija bo nato oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki ga bo javno objavila 25. septembra. Izbrani projekti bodo do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leti 2021 in 2022.