Kako lahko sodelujem?

 

Občanke in občani lahko sodelujejo  v okviru predstavitve osnutka in njegove javne razgrnitve ter se udeležijo javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN, na katerem imajo tudi možnost podaje pripomb. Naznanilo bo objavljeno v medijih in na spletni strani www.koper.si in bo vsebovalo naslednje informacije:

  • kraj in čas trajanja javne razgrnitve ter spletni naslov (kjer je prostorski akt dostopen v elektronski obliki),
  • kraj in čas javne obravnave in način dajanja mnenj in pripomb širše javnosti ter roke za njihovo posredovanje.

Sodelovanje v okviru postopka priprave OPN predstavljajo tudi pobude, ki smo jih prejeli do 28. 6. 2019. Pobude prispele do tega datuma bomo obravnavali na podlagi sprejetih kriterijev za obravnavo pobud, ki temeljijo na veljavni prostorski zakonodaji in so opredeljeni v Priročniku za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (MOP, september 2017).

V postopku priprave osnutka je treba analizirati vse prejete pobude, zato je nujno, da se določi presečni datum (v tem primeru 28. 6. 2019) in v analizo zajame vse do takrat prispele pobude ter se začne oblikovati vsebina osnutka. Pobude, ki jih je Mestna občina Koper prejela po 28. 6. 2019 zato ne bodo vključene v postopek sprejema OPN, ampak jih bomo obravnavali po sprejetju dokumenta, ob prvih spremembah OPN.

Delavnice

Mestna občina Koper bo v četrtek, 23. januarja 2020, začela izvajati delavnice za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine. Ker gre za zahteven zakonodajni postopek, bodo občanke in občani na delavnicah dobili vse najpomembnejše informacije o pripravi in postopku sprejemanja OPN-ja.

Z delavnicami, zaokroženimi pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio, želi občanke in občane vključiti v proces priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), najpomembnejšega razvojnega dokumenta vsake lokalne skupnosti, in spodbuditi razumevanje prostorskega načrtovanja, krepiti participacijo v družbi ter zavedanje, da je prostor omejena dobrina.

Ker gre za zahteven zakonodajni postopek, bodo na delavnicah predstavili tudi vse najpomembnejše informacije o pripravi in postopku sprejemanja OPN-ja.

Delavnice bodo od 23. januarja do 11. februarja 2020 potekale na šestih lokacijah:

LOKACIJA DATUM
Zadružni dom Šmarje Četrtek, 23. januar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Škofije Torek, 28. januar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Sv. Anton Četrtek, 30. januar 2020, 17.30‒19.00
Zelena dvorana Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Torek, 4. februar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Gračišče Četrtek, 6. februar 2020, 17.30‒19.00
Zadružni dom Dekani Torek, 11. februar 2020, 17.30‒19.00