Delovna telesa

GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, Predsednik
ONDINA GREGORICH DIABATÈ, Namestnik predsednika
VLASTA VEŽNAVER, Član
KRISTINA RADOVČIĆ, Član
MARIELLA ZANCO TAVERNISE, Član
PREDRAG TOMIČ, Član
DANIJEL SERTIČ, Član
JASNA SOFTIČ, Predsednik
BARBARA STRMOLE, Namestnik predsednika
JANI BAČIĆ, Član
MAJ DOLŠAK FABRIS, Član
MOJCA KLEVA KEKUŠ, Član
JANEZ STARMAN, Predsednik
ANA NADOH, Namestnik predsednika
ANJA PEČIČ, Član
NIK POPOVIČ, Član
VLADO KRIVEC, Član
BORUT MALEŠEVIČ, Član
NEVIO PUCER, Član
VILIJ BRŽAN, Član
LEON FURLANIČ, Član
DUŠKO MADŽAROVIČ, Predsednik
PETER BOLČIČ, Namestnik predsednika
ANJA PEČIČ, Član
BORUT ŽERJAL, Član
MARTINA ŠTOK, Član
MARIO STEFFÈ, Predsednik
ONDINA GREGORICH DIABATÈ, Namestnik predsednika
TINA MOJŠKERC, Član
IGOR ČURIN, Član
MAURIZIO TREMUL, Član
ASTRID DEL BEN, Član
  MIRJAM LEMUT, Predsednik
  GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, Namestnik predsednika
  BOŽENA AMBROZIUS, Član
  NIKA ŠTRAUS, Član
  KRISTINA RADOVČIĆ, Član
  MAJA TAŠNER VATOVEC, Član
  TINA MOJŠKERC, Član
  OLGA FRANCA, Predsednik
  IGOR HRVATIN, Namestnik predsednika
  ANJA PEČIČ, Član
  BARBARA STRMOLE, Član
  MARTIN NEDOH, Član
  DRAGICA VRKIČ KOZLAN, Član
  MOJCA HILJ TRIVIČ, Član
  VLADO KRIVEC, Predsednik
  PETER BOLČIČ, Namestnik predsednika
  DARIJA KRKOČ, Član
  DEJAN ŠKERLIČ, Član
  DENIS UDOVIČ, Član
  DAVOR BRIŠEVAC, Član
  ROMEO PALČIČ, Član
  VIDA GRAČNAR, Predsednik
  ANA NADOH, Namestnik predsednika
  BOJAN TAVČAR, Član
  BARBARA STRMOLE, Član
  MARKO ŠTRKALJ, Član
  FULVIO RICHTER, Član
  RAMIZ KAMENČIĆ, Član
  GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, Predsednik
  JASNA SOFTIČ, Namestnik predsednika
  VLASTA VEŽNAVER, Član
  KARIN FELICIJAN GLAMOČIĆ, Član
  TIM MAVRIČ, Član
  MATJAŽ FUNČIĆ, Član
  IGOR HRVATIN, Član
  ALAN MEDVEŠ, Predsednik
  ALBERTO SCHERIANI, Namestnik predsednika
  MILOJKA LAHAJNAR ŠPACAPAN, Član
  BARBARA STRMOLE, Član
  PETRA GUNJAČ, Član
  Marko Štrkalj, Predsednik
  Kristina Radovčič, Namestnik predsednika
  Darjan Gorela, Član
  Darko Dolar, Član
  Pavle Plahutnik, Član
  Vlasta Vežnaver, Član
  Anja Pečič, Član
  Mag. Barbara Strmole, Predsednik
  Bojan Tavčar, Namestnik predsednika
  Ana Beguš, Član
  Darij Novinec, Član
  Slobodan Popovič, Član
  Peter Bolčič, Predsednik
  Nataša Likar, Namestnik predsednika
  Klemen Maučec, Član
  Dragica Vrkič Kozlan, Član
  Željko Filipčič, Član
  Karin Felicijan Glamočić, Član
  Maja Tašner Vatovec, Član
  Rajko Tedeško, Član
  Ljubica Kosmovski Fojkar, Član
  Tjaša Škerlič, Predsednik
  Vlasta Vežnaver, Namestnik predsednika
  Karin Felicijan Glamočić, Član
  Mirjam Lemut, Član
  Darko Dolar, Član
  Mario Steffè, Predsednik
  Tina Mojškerc, Namestnik predsednika
  Roberta Vincoletto, Član
  Marco Apollonio, Član
  Igor Novel, Član
  Marin Marasovič, Član
   Mario Steffè, Predsednik
   Kristina Radovčič, Namestnik predsednika
   Darija Krkoč, Član
   Ingrid Kocjančič, Član
   Sani Kamenčič, Član
   Barbara Poljšak, Član
   Lorena Dujmovič, Član
   Igor Hrvatin, Predsednik
   Dragica Vrkič Kozlan, Namestnik predsednika
   Sani Kamenčič, Član
   Tina Mojškerc, Član
   Alfred Štok, Član
   Milojka Lahajnar Špacapan, Član
   Mojca Hilj Trivič, Član
   Jani Bačić, Predsednik
   Marin Marasovič, Namestnik predsednika
   Goran Malenič, Član
   Valmi Ugrin, Član
   Olga Franca, Član
   Kolja Štemberger, Član
   Tomaž Slavec, Član
   Peter Bolčič, Predsednik
   Ingrid Kocjančič, Namestnik predsednika
   Polka Boškovič, Član
   Narciso Urbanaz, Član
   Slavimir Kocjančič, Član
   Fulvio Richter, Član
   Maja Tašner Vatovec, Član
   Marko Štrkalj, Predsednik
   Milivoj Čotar, Namestnik predsednika
   Cvetka Jagodic, Član
   Damian Fischer, Član
   Marko Kocjančič, Član
   Romeo Palčič, Član
   Mag. Patrik Peroša, Predsednik
   Alan Medveš, Član
   Anja Pečič, Član
   Klemen Maučec, Član
   Narciso Urbanaz, Član