Delovna telesa

GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, Predsednik
ONDINA GREGORICH DIABATÈ, Namestnik predsednika
VLASTA VEŽNAVER, Član
KRISTINA RADOVČIĆ, Član
MARIELLA ZANCO TAVERNISE, Član
PREDRAG TOMIČ, Član
DANIJEL SERTIČ, Član
JASNA SOFTIČ, Predsednik
BARBARA STRMOLE, Namestnik predsednika
JANI BAČIĆ, Član
MAJ DOLŠAK FABRIS, Član
MOJCA KLEVA KEKUŠ, Član
JANEZ STARMAN, Predsednik
ANA NADOH, Namestnik predsednika
ANJA PEČIČ, Član
NIK POPOVIČ, Član
VLADO KRIVEC, Član
BORUT MALEŠEVIČ, Član
NEVIO PUCER, Član
VILIJ BRŽAN, Član
LEON FURLANIČ, Član
DUŠKO MADŽAROVIČ, Predsednik
PETER BOLČIČ, Namestnik predsednika
ANJA PEČIČ, Član
BORUT ŽERJAL, Član
MARTINA ŠTOK, Član
Marko Štrkalj, Predsednik
Kristina Radovčič, Namestnik predsednika
Darjan Gorela, Član
Darko Dolar, Član
Pavle Plahutnik, Član
Vlasta Vežnaver, Član
Anja Pečič, Član
Mag. Barbara Strmole, Predsednik
Bojan Tavčar, Namestnik predsednika
Ana Beguš, Član
Darij Novinec, Član
Slobodan Popovič, Član
Peter Bolčič, Predsednik
Nataša Likar, Namestnik predsednika
Klemen Maučec, Član
Dragica Vrkič Kozlan, Član
Željko Filipčič, Član
Karin Felicijan Glamočić, Član
Maja Tašner Vatovec, Član
Rajko Tedeško, Član
Ljubica Kosmovski Fojkar, Član
Tjaša Škerlič, Predsednik
Vlasta Vežnaver, Namestnik predsednika
Karin Felicijan Glamočić, Član
Mirjam Lemut, Član
Darko Dolar, Član