Delovna telesa

Igor Hrvatin, Predsednik
Tjaša Škerlič, Namestnik predsednika
Milojka Lahajnar Špacapan, Član
Marko Štrkalj, Član
Kristina Radovčič, Član
Peter Bolčič, Član
Narciso Urbanaz, Član
  Marko Štrkalj, Predsednik
  Kristina Radovčič, Namestnik predsednika
  Darjan Gorela, Član
  Darko Dolar, Član
  Pavle Plahutnik, Član
  Vlasta Vežnaver, Član
  Anja Pečič, Član
  Mag. Barbara Strmole, Predsednik
  Bojan Tavčar, Namestnik predsednika
  Ana Beguš, Član
  Darij Novinec, Član
  Slobodan Popovič, Član
  Peter Bolčič, Predsednik
  Nataša Likar, Namestnik predsednika
  Klemen Maučec, Član
  Dragica Vrkič Kozlan, Član
  Željko Filipčič, Član
  Karin Felicijan Glamočić, Član
  Maja Tašner Vatovec, Član
  Rajko Tedeško, Član
  Ljubica Kosmovski Fojkar, Član
  Tjaša Škerlič, Predsednik
  Vlasta Vežnaver, Namestnik predsednika
  Karin Felicijan Glamočić, Član
  Mirjam Lemut, Član
  Darko Dolar, Član
  Mario Steffè, Predsednik
  Tina Mojškerc, Namestnik predsednika
  Roberta Vincoletto, Član
  Marco Apollonio, Član
  Igor Novel, Član
  Marin Marasovič, Član
   Mario Steffè, Predsednik
   Kristina Radovčič, Namestnik predsednika
   Darija Krkoč, Član
   Ingrid Kocjančič, Član
   Sani Kamenčič, Član
   Barbara Poljšak, Član
   Lorena Dujmovič, Član
   Igor Hrvatin, Predsednik
   Dragica Vrkič Kozlan, Namestnik predsednika
   Sani Kamenčič, Član
   Tina Mojškerc, Član
   Alfred Štok, Član
   Milojka Lahajnar Špacapan, Član
   Mojca Hilj Trivič, Član
   Jani Bačić, Predsednik
   Marin Marasovič, Namestnik predsednika
   Goran Malenič, Član
   Valmi Ugrin, Član
   Olga Franca, Član
   Kolja Štemberger, Član
   Tomaž Slavec, Član
   Peter Bolčič, Predsednik
   Ingrid Kocjančič, Namestnik predsednika
   Polka Boškovič, Član
   Narciso Urbanaz, Član
   Slavimir Kocjančič, Član
   Fulvio Richter, Član
   Maja Tašner Vatovec, Član
   Marko Štrkalj, Predsednik
   Milivoj Čotar, Namestnik predsednika
   Cvetka Jagodic, Član
   Damian Fischer, Član
   Marko Kocjančič, Član
   Romeo Palčič, Član
   Mag. Patrik Peroša, Predsednik
   Alan Medveš, Član
   Anja Pečič, Član
   Klemen Maučec, Član
   Narciso Urbanaz, Član