Novice in obvestila v postopku priprave OPN

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev večjih nezazidanih površin – ŽUSTERNA OBMOČJE I IN A3 št. 3505-9/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.
Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Škofije  (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) št. 3505-87/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.
Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Prade (PE 36-P#1, 36-P#2, 36-P#3 in 35-P5#4) št. 3505-7/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.
Mestna občina Koper je konec aprila javnost obvestila, da bo napovedana izvedba predstavitve osnutka Občinskega prostorskega načrta po posameznih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper zaradi trenutnih razmer, ki so posledica epidemije koronavisusa, potekala prilagojeno. Zdaj je MOK na svoji spletni strani objavila povzetek vsebin osnutka OPN-ja in začela osnutek predstavljati članom svetov krajevnih skupnosti.
Obveščamo vas, da smo morali napovedano izvedbo predstavitve osnutka Občinskega prostorskega načrta po posameznih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper, zaradi trenutnih razmer nekoliko prilagoditi.
Mestna občina Koper je s torkovo zadnjo delavnico za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine v Dekanih sklenila niz dogodkov, združenih pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio. Odziv občank in občanov je bil nad pričakovanji, prav tako njihova pripravljenost sodelovati in sooblikovati predloge za boljše upravljanje s prostorom in načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja Mestne občine Koper.
Prikazanih: 10 / 11